lördag 20 november 2010

Obama på NATO-möte i Portugal

President Obama befinner sig på NATO-mötet i Lissabon, Portugal där NATO-alliansen i Afghanistan, missilförsvar och det nya START-avtalet med Ryssland har diskuterats. MSNBC har här ett inslag om mötet:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyInför NATO-mötet skrev president Obama i torsdags följande reflektion över den euro-amerikanska alliansen i New York Times. Där förklarar Obama att USA:s relation med sina europeiska allierade är hörnstenen för amerikanskt engagemang i omvärlden, och att relationen är ömsesidig och att den transatlantiska handelsrelationen är den största i världen. Europa och USA samarbetar också för att skapa global säkerhet, där NATO spelar en nyckelroll - och Europa och USA klarar sig inte utan varandra. Obama skriver:

Neither Europe nor the United States can confront the challenges of our time without the other. These summits are thus an opportunity to deepen our cooperation even further and to ensure that NATO — the most successful alliance in human history — remains as relevant in this century as it was in the last. That is why we have a comprehensive agenda at Lisbon.


Han förklarade sedan att ett av områden var Afghanistan, där ett tillbakadragande skulle börja 2011 - men där man likväl skulle finnas kvar till 2014:

In Lisbon, we will align our approach so that we can begin a transition to Afghan responsibility early next year, and adopt President Hamid Karzai’s goal of Afghan forces taking the lead for security across Afghanistan by the end of 2014.


Han skriver också om behovet av ett missilförsvar för att skydda Europa och Ryssland (mot Iran):

Another necessary alliance capability is missile defense of NATO territory, which is needed to address the real and growing threat from ballistic missiles. The Phased Adaptive Approach to European missile defense that I announced last year will provide a strong and effective defense of the territory and people of Europe and our deployed American forces. Moreover, it forms the foundation of greater collaboration — with a role for all allies, protection for all allies, and an opportunity for cooperation with Russia, which is also threatened by ballistic missiles.


Han skriver också om sitt mål att se en värld utan kärnvapen, och att NATO bör arbeta för detta - men likväl vara en kärnvapenallians, så länge dessa vapen finns kvar i världen:

In addition, we can work to create the conditions for reductions in nuclear arsenals and move toward the vision I outlined in Prague last year — a world without nuclear weapons. Yet so long as these weapons exist, NATO should remain a nuclear alliance, and I’ve made it clear that the United States will maintain a safe, secure and effective nuclear arsenal to deter any adversary and guarantee the defense of our allies.


Noteras med Obama-administrationens nya beslut är att tidstabellen i Afghanistan uppenbarligen är en förhandlingsbar sådan (vilket gör att man kan ifrågasätta visheten med att ha satt upp en sådan överhuvudtaget - i synnerhet när tabellen fått USA:s allierade att tvivla på det amerikanska engagemanget att stannas tills talibanerna är besegrade). Det andra som kan noteras är missilförsvaret mot Iran - en plan som ursprungligen skapades av president Bush (under massivt europeiskt motstånd) - men som nu tycks blivit en mer accepterad tanke (även om Obamas plan ser lite annorlunda ut).

Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

McCain och Lieberman manar Obama att släppa 2011-tidstabellen i Afghanistan 20101112

Obama ändrar den östeuropeiska missilförsvarsplanen 20090917

Inga kommentarer: