tisdag 23 november 2010

Bush intervjuas av Larry Kudlow om sin ekonomiska politik

George W. Bush intervjuades innan helgen av Larry Kudlow exklusivt om sin ekonomiska politik. Här är intervjun där Bush talade om de ekonomiska utmaningar hans administration stod för tidigt, alltifrån den spruckna IT-bubblan till effekterna av 9/11 - till den kris som uppstod 2008 och de åtgärder han då vidtog för att rädda marknaden:


Larry Kudlow klipper här i intervjun och släpper inte två röster som kommenterar Bushs syn på bailout-programmen - Demokraten Howard Dean och republikanen Steve Forbes. Howard Dean är ingen vän av Bush men håller med Bush i att bailouten var nödvändig. Forbes kommenterar dock Bushs påstående om att han var tvungen att intervenera på marknaden för att rädda marknaden, med att förklara att det var intervention från första början som låg till grund för krisen:


Kudlow fortsätter här med intervjun med Bush, där Bush talar om relationen mellan stat och marknad och betonar att han själv ställde frågan om vad en statlig bailout-intervention kunde innebära för USA:s marknadsekonomi, men att han ansåg att det var ett sätt att rädda marknaden. Han hoppas dock att läxan ska bli att staten kan hjälpa till, men att regeringen likväl överlag bör hålla händerna borta. Det var också krisens storlek som gjorde en intervention nödvändig. Om den kris han mötte 2008 hade varit i samma (i sammanhanget lilla) skala som den ekonomiska kris han tacklade 2001 - så hade kapitalismens system där företag ska kunna gå omkull också tillåtits göra detta. 2008 var dock konsekvenserna för stora:


Och här följer en sista avslutande kommentar av Howard Dean och Steve Forbes som kommenterar konsekvenserna av Bushs bailout:


Här kan intervjun, som är en mycket intressant sådan, läsas i dess helhet.

Se även tidigare inlägg:

George och Barbara Bush intervjuas av Larry King 20101123

Bush hos Jay Leno 20101120

Inga kommentarer: