söndag 14 november 2010

Sarah Palin skriver brev till kongressens nya republikaner

Sarah Palin har skrivit ett öppet brev till Kongressens nyvalda republikaner - ett brev där hon uppmanande ger några råd inför de närmaste två åren. Hon inleder som följande:

Congratulations to all of you for your contribution to this historic election, and for the contributions I am certain you will make to our country in the next two years...

...Some of you have asked for my thoughts on how best to proceed in the weeks and months ahead and how best to advance an agenda that can move our country forward. I have a simple answer: stick to the principles that propelled your campaigns.


Hon fortsätter dock med att gå in på mer specifika sakfrågor, där hennes egna ståndpunkter också framkommer tydligt.

Återkalla ObamaCare:

Republicans campaigned on a promise to rein in out-of-control government spending and to repeal and replace the massive, burdensome, and unwanted health care law President Obama and the Democratic Congress passed earlier this year in defiance of the will of the majority of the American people. These are promises that you must keep.


Minska budgetunderskottet - gör nedskärningar:

You’ve also got to be deadly serious about cutting the deficit. Despite what some would like us to believe, tax cuts didn’t get us into the mess we’re in. Government spending did.


Säkra gränsen mot Mexiko:

Palin förklarar att det första som måste göras är att säkra gränsen mot Mexiko, andra reformer kan komma först efter att detta gjorts:

Another issue of vital importance is border security. Americans expect our leadership in Washington to act now to secure our borders. Don’t fall for the claims of those who suggest that we can’t secure our borders until we simultaneously deal with the illegal immigrants already here. Let’s deal with securing the border first.


Förespråka frihandel och seger i krigen:

On foreign policy and national security, I urge you to stick to our principles: strong defense, free trade, nurturing allies, and steadfast opposition to America’s enemies. We are the most powerful country on earth and the world is better off because of it.


Stöd Israel:

You can stand with allies like Israel, not criticize them. You can let the President know what you believe – Jerusalem is the capital of Israel, not a settlement.


Slutligen manar hon också de nya kongressmedlemmarna att arbeta med president Obama i dessa frågor - om detta visar sig omöjligt så är det dock bara 2 år kvar till 2012:

In all this, you should extend a hand to President Obama and Democrats in Congress. After this election, they may finally be prepared to work with Republicans on some of these issues for the good of the country. And if not, we will all be looking forward to 2012.


Det går att säga mycket om Sarah Palin. Jag anser att hon är en stor draghjälp för det republikanska partiet - däremot är jag skeptisk till henne som president,
till stor del pg a hennes icke-reflekterande personlighet. Till skillnad från George W. Bush - som var reflekterande, och avsevärt mer akademisk än han gav sken av - så tycks Sarah Palin inte vara detta. (Det är dock naturligtvis bättre med en icke-reflekterande person som likväl drar rätt slutsatser, än en överakademiskt resonerande president som Obama, som trots alla sina intellektuella ekvationer nästan alltid lyckas dra fel slutsatser om saker och ting. Bäst vore dock med en president som faktiskt lyckades med bådadera - som te x ja - den där presidenten som just skrivit en bok och som presenterar denna genom att skoja om att de flesta inte ens tror att han kan läsa... ;)

De åsikter hon redogör för är dock mycket sunda sådana. Te-party-rörelsens libertarianer flörtar med isolationism på ett sätt såväl republikanerna som USA måste ha mod att stå emot (på samma sätt som vänstern inom det demokratiska partiet också gör detta genom att motsätta sig frihandel och propagera på teman som "Made in America"). Här kan de icke-libertarianska republikanerna förmodligen finna stort samarbetsutrymme med president Obama.

Gällande krigen syns samma tendens, där den högra högerkanten och den vänstra vänsterkanten på olika grunder kommer till samma slutsats: att USA bör dra tillbaka sitt militära engagemang från omvärlden. Också här håller Sarah Palin en bra balans - och även här finns gott om utrymme för republikanerna att samarbeta med president Obama, inte minst gällande Afghanistan.

Områden där mindre utrymme för samarbete finns är förstås återkallandet av ObamaCare - som är en mer ideologisk fråga. En fråga där konservatism kontra liberalism dock ställs mot varandra och där Palin klart och tydligt står upp för konservativa marknadsprinciper.

Oavsett vad man tycker om Sarah Palin och vilka invändningar man än kan ha mot henne - så lyckas hon åtminstone i teorin hålla en sund ideologisk balans - i kombination med en genuin och stark tro på amerikansk exceptionalism. Det gör henne måhända inte nödvändigtvis kvalificerad till att bli president - men det i sig gör henne mer kvalificerad än Obama var 2008 - och även mer kvalificerad än Obama kommer att vara 2012. För det är förstås viktigare att stå på en genuin (och korrekt ideologisk grund) än att vara en politisk akademisk finjusterare som Obama, som dock spenderar sin finess med att finjustera helt fel ideologiska plattform. Sarah Palin vill bevara USA exceptionellt utifrån en tydlig konstitutionell grund - Barack Obama vill (helst) göra USA som Europa. Skillnaden är väldigt tydlig.

Hon avslutar sitt brev till de nya kongressmännen som följande:

I, and most Americans, are so excited for you. Working together, we have every right to be optimistic about our future. We can be hopeful because real hope lies in the ingenuity, generosity, and boundless courage of the everyday Americans who make our country exceptional. These are the men and women who sent you to Washington. May your work and leadership honor their faith in you.

With sincere congratulations and a big Alaskan heart,

Sarah Palin


Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Sarah Palin: An economic disaster 20101111

Inga kommentarer: