torsdag 25 november 2010

DN recenserar "Decision Points"

DN:s Ola Larsmo har här en synnerligen värdelös recension av George W. Bushs bok "Decision Points".

Jag har själv ännu inte läst boken, men sett de flesta intervjuer Bush gett om boken under sin pågående bokturné. Därtill har jag också aktivt hängt med i Bushs politik de senaste tio åren och är väl bekant med alla hans stora politiska beslut. Det är därför lätt att se hur dålig Ola Larsmos recension faktiskt är.

Recensionen beskriver kort och snäst hur Bush i sin bok skildrar hur han inte kunnat agera annorlunda än han gjorde - vilket Larsmo sammanfattar som "icke-beslut": De beslut han stod inför var ickebeslut. Inga andra vägar fanns att gå än den han slog in på. Ickepolitik.

Larsmo ironiserar vidare i sin sammanfattning av vad han uppfattar vara Bushs ton i boken:

Patriot act? Hade inget val. ”Waterboarding” och andra ”speciella förhörstekniker”? Hade varit oansvarigt att inte använda dem. Brotten mot Genèvekonventionen? Men al-Qaida höll sig ju inte heller till den. Guantánamo? Väljarna ville inte att fångarna skulle ha samma rättigheter som ”vanliga” brottslingar.


Min uppfattning av Bushs bok (som jag alltså ännu inte har läst själv) är att den syftar till att beskriva hur han tänkte och vilka resonemang han förde som ledde till att han drog slutsatsen att de inte fanns några andra vägar att gå, än de han valde.

Vilka beslut Bush fattade gällande Patriot Act, Irakkriget, Guantanamo, Waterboarding etc (varav jag själv stöder allt - utifrån precis samma resonemang som Bush, vilka jag tar upp i några inlägg som länkas nedan) - vet vi redan. Däremot vet vi inte så mycket om hur Bush tänkte, och vilka argument han bollade för att komma fram till de beslut han sedan fattade. Och där fyller Bush bok med säkerhet en enorm lucka (en lucka åtminstone för svenska läsare som under Bushs åtta år vid makten aldrig gavs en rättvis bild av denne i svensk media). En seriös recension hade givetvis tagit upp några exempel på de resonemang Bush förde gällande te x Irak eller Patriot Act eller Waterbaording och sedan lämnat till läsaren om denne ansåg att argumenten för besluten var vettiga eller ej.

Så gör dock inte Larsmo - istället gör han precis det som svenska journalister tämligen ihärdigt anklagat Bush för att göra - driva raka rör utan vettiga resonemang. "Varje komplikation och fördjupning undviks sorgfälligt", skriver Larsmo om Bushs bok. Det går dock att säga precis samma sak om Larsmos recension.

För honom själv är är världen, när man läser recensionen, tydligen väldigt enkel: Patriot Act var fel - that´s it. Helt oavsett bristerna inom underrättelsetjänsten och de säkerhetsorgan som gjorde att 9/11-attacken kunde äga rum - brister som Patriot Act åtgärdade. Beslutet om Irakkriget var fel - helt oavsett Saddams folkmord och tortyrkammare och den utbredda uppfattning (som funnits redan under Bill Clintons tid) om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Waterboarding av Khalid Sheik Mohammed (hjärnan bakom 9/11-attacken som också skar halsen av den judiske journalisten Daniel Pearl med sin "välsignade högra hand") som en sista åtgärd för att få information om närstående andra attacker var också det förkastligt. Världen i Larsmos ögon tycks vara minst lika enkel som i (föreställningen om) Bushs.

Till skillnad från Bush - som i sin bok dock med säkerhet resonerar kring sina åsikter (även om Larsmo inte tar upp detta) så gör han dock inte det själv i sin recension. En recension som därför bäst skulle kunna beskrivas som en "icke-recension".

Min egen recension av Bushs bok "Decision Points" kommer förhoppningsvis om några veckor.

Källa: DN

Se även tidigare inlägg:

Bush och Blair, Irak och kriget mot terrorismen 20101125

Här följer också några artiklar om några av de ämnen som under Bush-åren varit kontroversiella - för svenskars del till stor del pg a att dessa aldrig gavs Bush-administrationens perspektiv på saker och ting, ett perspektiv jag i artiklarna dock förmedlar (och till skillnad från Bushs bok - som med säkerhet är skriven primärt för en amerikansk läsekrets - så är mina artiklar skrivna för en svensk sådan, med svenska referenspunkter).

Irakkriget ur ett historiskt perspektiv

Felaktig svensk rapportering om CIA:s förhörsdokument - om Waterboarding etc

Om Guantanamo: Vinklad svensk media om Bush och GITMO

Inga kommentarer: