måndag 29 november 2010

Mer om Wikileaks diplomati-läcka

MSNBC har här ett inslag som sammanfattar Wikileaks senaste läcka som innehåller diplomatikommunikation på högsta nivå:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyVad kommer den här läckan som är den hittills allvarligaste läcka Wikileaks offentliggjort, få för konsekvenser för USA:s diplomatiska förbindelser? MSNBC har här ett annat inslag med Andrea Mitchell som diskuterar detta:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyAtt hemlighålla diplomatiska förbindelser är av högsta vikt. Och frågan bör nu resas om man måste gå hårdare tillväga också mot Wikileaks. Australien utreder om Julian Assange utgör ett hot mot Australiens egen nationella säkerhet. I första hand är det läckorna i sig som är de huvudansvariga inte Wikileaks. Likväl bör det här föranleda en diskussion om hur man ska hantera Wikileaks. Bör de ha samma rätt som en tidning att avslöja saker? Vad skiljer Wikileaks från en vanlig tidning? Något alls? (Och tidningar har historiskt offentliggjort otaliga läckor vilket lett till regeringskriser). Man måste dock givetvis gå mycket försiktigt fram i den diskussionen - vilket i synnerhet gäller Australien som bör göra det mesta för att värna sin medborgares nationella integritet. Uppenbart är dock att Wikileaks tagit det här med läckor till en ny nivå och blivit en maktinstitution på ett sätt som en enskild tidning inte är. Och det är något som måste belysas i en granskande debattprocess.

Se även tidigare inlägg:

Wikileaks släpper nya hemligheter 20101128

Inga kommentarer: