söndag 28 november 2010

Knessets vice om Obamas syn på Israel

Mike Huckabee intervjuar här Danny Danon - vice-talesman i israeliska Knesset - som talar om Obamas relation till Israel, och huruvida Israel håller på att förlora sitt förtroende för Obama. Danon förklarar att Israel inte vill bli påtvingade idéer om fred från USA som de vet inte kommer att fungera. De vill inte delta i vackra ceremonier i Vita Huset om priset för dessa ceremonier blir israeliskt blod i Tel Aviv eller Jerusalem.

Danon kommenterar också USA:s nya flygregler med kroppsscanning och intim visitering, och förklarar att Israel profilerar - och har kompetent folk som sköter säkerheten. USA bör göra likadant som Israel - vars system är både effektivt och säkert.George W. Bush var den bästa vän Israel någonsin haft i Vita Huset. President Obama är förmodligen den sämsta. Med de republikanska segrarna den 2 november så kommer dock USA:s kongress nästa år att vara fylld med betydligt fler pro-israeler. Te-party-rörelsen har dock en tudelad syn på Israel: dels finns de starka pro-israelerna, men där finns också det isolationistiska tendenserna från libertarianerna. New York Times skriver här om dessa republikaners förhållande till Israel.

Se även tidigare inlägg:

TSA:s nya scanningsregler och hur Israel säkrar sina flygplatser 20101121

Ahmadinejad fortsätter provocera Israel 20101016

Israels reaktion på Irans nystartade kärnkraftverk 20100820

Inga kommentarer: