lördag 15 november 2008

Hur Obama bör bemöta Ryssland

David Satter, författare till boken "Darkness at Dawn: the Rise of the Russian Criminal State" radar i denna artikel upp 5 tänkvärda punkter blivande president Obama bör ledas av i sitt bemötande av Ryssland:

1. Behandla inte Rysslands ledare som en "vän". Det gjorde Bill Clinton med Jeltsin, och det har också President Bush gjort med Putin. Relationen med Ryssland måste vara baserad på politiska principer, inte på personliga vänskapsband - menar författaren. En relation länderna emellan, där relationen främst bygger på respektive statsledares vänskapsband - är vad som gjort att Putin kunnat bygga en auktoritär regim på hemmaplan och bedriva ett folkmord i Tjetjenien utan rädsla för politiska påtryckningar från amerikanskt håll.

2. Anta inte uppriktighet. Rysslands tal om moral är sällan mer än tomma fraser. De försvarade sydossetiens rätt att lämna Georgien för att istället ingå i Ryssland - men raserade Grozny till marken när Tjetjenien ville lämna Ryssland.

3. Gör skillnad på Rysslands nationella intressen, och deras ledares intressen.
Ryssland och USA står inför många mycket likartade utmaningar: hotet från militant islamism, och konkurrensen från ett starkt växande Kina. Den ryska maktelitens intresse är dock att fokusera på en extern fiende - för att förmå folket att tillåta dem behålla makten. Denna externa fiende är i främsta hand USA.

4. Lyssna inte på "realister". Somliga har, menar författaren, ansett att det bästa är att låta ryssarna hållas och göra vad de vill i sina forna Sovjetrepubliker i utbyte mot att de samarbetar i frågor som rör Väst. Detta vore dock dels omoraliskt, och dels att låta ryssarna förstå att de i mångt och mycket har fria händer. Något som vore ett stort misstag.

5. Basera rysslandspolitiken på grundläggande värderingar. USA bör ta parti mot den ryska regimen när denna förföljer journalister, begår politiska mord (såväl inom som utanför sin nations gränser). Låt den ryska ledningen förstå att Väst står för sina principer och inte kommer att backa från dem. Det kommer att avskräcka dem från att använda våld även i situationer där de anser att våld kan vara lönsamt.

Den av dessa punkter Bushadministrationen följt mest konsekvent är punkt 4 - där Bush regelbundet har försvarat de fria fd Sovjetrepublikernas rätt till självständighet (vilket han bevisat genom att avlägga statsbesök i mängder av dessa länder) trots ryska protester. De andra av dessa punkter har USA under Bush dock inte - förrän efter invasionen av Georgien, följt lika noggrant. Men eftersom Obama kommer att få ärva en relation till Ryssland som nu är betydligt mera spänd än den varit under majoriteten av Bushadministrationens tid vid makten, så kommer Obama att få all anledning att överväga att lägga en hårdare betoning också på de andra av dessa punkter.

Inga kommentarer: