fredag 14 november 2008

Bobby Jindal talar inför National Rifle Association

1998 började jag i samband med Kip Kinkels dödsskjutningar på skolan Thurston High den 20 maj 1998 intressera mig för de (då främst) amerikanska skolskjutningarna. Ett år senare följde den mer kända Columbine High massakern. Vid den tidpunkten bestod mitt intresse främst i att försöka förstå de psykologiska faktorer som låg bakom de fruktansvärda och tragiska händelserna. Några år senare, 2002 - såg jag Michael Moores film "Bowling for Columbine" där jag för första gången fick en slags övergripande bild tecknad av den amerikanska organisationen National Rifle Association - en organisation Moore i sin film försökte skuldlägga för skolskjutningarna - genom att bland annat med manipulativa bilder försöka svartmåla dess dåvarande ordförande och sedan i våras avlidne Charlton Heston. Sen dess har jag lärt mig betydligt mer om NRA genom att studera organisationen och lära känna amerikanska vapenägare - vilket ger en helt annan bild än den bild Michael Moore tecknade. Likväl fanns det förmodligen många svenskar med mig, som fick sitt huvudsakliga intryck av organisationen från Moores film, och fortfarande har kvar den bilden.

Här talar Louisianas Republikanske guvernör (och en av mina personliga favoritpolitiker) Bobby Jindal, inför National Rifle Association. Talet är från i våras och tecknar en något annorlunda - men för en svensk läsekrets med blott ett Michael Moore perspektiv på saken, förhoppningsvis intressant perspektiv på den omtalade organisationen:

Del 1:

Del 2:

Del 3:


I länder som Sverige, där människor generellt lever väldigt tryggt och förväntar sig att staten alltid ska lösa alla problem, ter det sig väldigt enkelt att utan reflektion fördöma amerikaners individualistiska förhållande till vapen. Sverige bör inte apa efter USA. Men vill man däremot ha en tydlig åsikt om saken (vilket svenskar älskar att ha) - så krävs det att man också har förståelse och ett litet nyanserat perspektiv. När det gäller NRA och många andra typiskt amerikanska politiska ståndpunkter så har dock svenskar överlag inte detta. Men vi behöver det - inte bara för att kunna förstå USA - utan också för att själva kunna reflektera över vårt eget förhållningssätt till snarlika händelser på vår egen hemmafront - som exempelvis dödsskjutningarna i Rödeby.

Inga kommentarer: