måndag 31 augusti 2009

Jenna Bush får jobb på NBC:s Today Show

President Bushs 27-åriga dotter Jenna Bush, eller Jenna Bush Hager som hon numera efter sitt giftemål förra sommaren heter - har fått jobb på NBC:s Today Show.

Programmets verkställande producent Jim Bell sa att han fick idén efter att ha sett de två intervjuer som tidigare gjorts med Jenna Bush på the Today Show, där hon för två år sedan promotade sin bok "Ana's Story: A Journey of Hope," som hon skrivit om en HIV-smittad ensamstående mamma - en intervju som gick så bra att den planerade tiden förlängdes. Jenna var också med i en annan intervju tillsammans med sin mor Laura Bush, vid ungefär samma tidpunkt.

Bell förklarar att Jenna "just sort of popped to us as a natural presence, comfortable on the air. I think she can handle it. I think she knows something about pressure and being under some scrutiny. When she came here for a handful of appearances, she knocked it out of the park."

Jenna själv förklarar att folket på Today Show "have always made me, whenever I've been there, feel very comfortable."

Hennes dröm har alltid varit att bli lärare och författare - vilket hon nu är. Men, säger hon, man måste vara öppen för nya idéer:

"It wasn't something I'd always dreamed to do. But I think one of the most important things in life is to be open-minded and to be open-minded for change."

En gång i månaden kommer att hon få bidra med sina historier i TV-programmet, ämnen hon kommer att behandla kommer att beröra utbildning, barn- och kvinnofrågor et c. Däremot kommer hon inte att tala politik - eller sina erfarenheter som dotter till en president.

"I don't think it's that interesting," förklarade hon. "I'm pretty normal."

Det må så vara. Däremot är hon den av de två Bush-döttrarna som är mest lik sin far, såväl till personlighet som utseende. Det ska bli riktigt spännande att följa Jenna Bush Hagers framtida karriär.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Bushs döttrar skriver brev till Obamas döttrar 20090123

Inga kommentarer: