torsdag 20 augusti 2009

Obamas effekt på rasfördomar

Forskare har sedan Obama gjorde sig känd - och inte minst sen han vann presidentvalet, försökt forska i vad detta kan innebära för rasföreställningarna i USA. Kommer Obama genom sitt exempel att minska rasfördomarna bland vita?

Los Angeles Times har här en artikel om ett intressant experiment där psykologen Ashby Plant vid Florida State University, försöker ta sig an uppgiften. Det är en svår uppgift, och en fråga som är svår att besvara om svaret ska hålla för de vetenskapliga kriterierna. Mycket indikerar dock att Obama hittills har förbättrat synen bland vita på svarta.

Obama är en svart man med förträffliga egenskaper, och med egenskaper som vita väldigt länge inte associerat med svarta. Han är motsatsen till OJ Simpson och Mike Tyson. Däremot är det för tidigt att konkret säga exakt vilken effekt personen Obama kommer att få för att riva ner rasfördomar i landet. Forskningsfältet är dock intressant, och kanske är Joe Bidens kända ord en bra förklaring på många vitas känslor, när han 2007 sa följande om Obama:Källa: Los Angeles Times

Inga kommentarer: