fredag 14 augusti 2009

"Thomas Paine": Silent no more

En gestaltning av den amerikanska författningsfadern Thomas Paine sätter här town-hall-mötena och protesterna mot sjukvårdsreformen i ett perspektiv:De flesta som motsätter sig sjukvårdsreformen är äldre, vilket syns i demonstrationerna - den enda grupp som i höstens val vanns tydligt av McCain. Äldre väljare är dock också den väljargrupp som trognast går till valurnorna och således en mycket viktig väljargrupp - och en grupp som administrationen uppenbarligen underskattat.

Se även tidigare inlägg:

Opinionens syn på sjukvårdsreformen 20090813

Inga kommentarer: