lördag 22 augusti 2009

Obama - videovecka 31

President Obama fortsätter denna vecka med sitt stora sommartema: sjukvårdsreformen. Han välkomnar debatten, men säger att det borde vara en ärlig debatt - varefter han bemöter de felaktiga rykten som uppstått kring reformen: som att vården kommer att gälla illegala invandrare - något Obama förklarar inte stämmer. Reformen kommer heller inte att finansiera aborter - och det existerar heller inga sk "dödspaneler". Han förklarar också att regeringen inte tänker ta över sjukvården, och att en sån sak låter skrämmande för många, och låter skrämmande även för honom själv.Jag brukar i normala fall låta Obama tala för sig själv i sina videoinlägg
eftersom det för att få en rättvis bild av en president är av högsta vikt att faktiskt låta denne få framföra sin egen syn på saken - och göra det med åhörarnas fulla uppmärksamhet och seriösa intresse. Den skeva svenska bilden av president Bush berodde uteslutande på att han aldrig gavs utrymme att få tala för sig själv - och där allt han sade (de få gånger man faktiskt förmedlade detta) nästan alltid tolkades till att betyda något helt annat än vad han faktiskt hade sagt. Ingen seriös politiker som representerar heroiska nationer, så som USA - bör behandlas på det sättet - och ingen seriös reporter bör heller behandla en amerikansk president på det sättet. I synnerhet inte "objektiva" reportrar.

Själv är jag i denna blogg inte objektiv - och anser att Obamas politik i många avseenden grundas på ovetenskapliga ekonomiska teorier, och att hans politik i andra avseenden är naiv och grundas på felaktiga antaganden. Däremot motsätter jag mig inte allt Obama gör och jag gillar honom som person och hoppas att jag är någorlunda balanserad i min kritik. Jag vet dock att jag trots min kritik (och objektiva avsaknad) är mer balanserad än svensk media varit mot Bush de senaste åtta åren. Bland annat har jag de trettio senaste veckorna låtit Obama få tala för sig själv i sina varje vecka återkommande YouTube-inlägg (en fortsättning och moderniserad variant av Bushs veckobaserade radiotal).

Detta tal bör dock kommenteras
eftersom det ger ett bra perspektiv på problemen i den pågående sjukvårdsdebatten. Obama säger i sitt tal bl a :

"As I’ve said from the beginning, under the reform we seek, if you like your doctor, you can keep your doctor. If you like your private health insurance plan, you can keep your plan. Period."

Som han själv säger så har han sagt det förut. Obama tycks dock tro att problemet med den nuvarande situationen är att folk inte förstår eller har hört vad det är han säger - när det stora problemet bland dem som motsätter sig hans reform snarare är att de inte håller med honom.

Säkert finns det många som faktiskt bokstavligen tror att Obama förespråkar "dödspaneler" och aktiv statligt finansierad abort. Så är naturligtvis inte fallet, och förhoppningsvis är det väldigt få som tror att Obama ljuger dem rakt i ansiktet när han säger att dessa påståenden inte stämmer. De granskande skeptikerna menar dock att helt oavsett vilka intentioner Obama än må ha - så blir sådana saker (utan att nödvändigtvis använda så dramatiska ord för att beskriva dem) konsekvensen av Obamas politik.

Gällande dödspaneler: i en statligt finansierad sjukvård så är det så att staten (som betalar) också väljer hur vården ska prioriteras. Så fungerar det te x i Sverige. Säg något svenskt sjukhus där en 80-årig kvinna med te x ryggkotskompressioner får en operation? Har hon tur kan hon ges starkt smärtlindrande mediciner - men i de flesta fall får hon ingen operation. Inte därför att hon själv bestämmer det, utan därför att det skulle kosta skjortan för staten att betala sådana dyra operationer för en kvinna som inte längre arbetar och vars livslängd i vilket fall på sin höjd bara rör sig om några ytterligare år. Detta kallar vi förstås inte för något så dramatiskt som "dödspaneler" - men det blir en konsekvens av en sjukvård där notan betalas av samhället istället för av individen.

Liknande välgrundade skäl finns till att faktiskt anta att en statlig sjukvårdssektor visst skulle kunna komma att finansiera såväl aborter som illegala invandrare. Och för att kommentera Obamas upprepade argument att "den som gillar sin doktor får behålla sin doktor".

Det är förmodligen väldigt få amerikaner som tror att polisen med våld kommer att skilja dem från sina favoritdoktorer. Däremot är de rädda för att en allmänt finansierad sjukvård kommer att göra att doktorerna och även försäkringsbolagen i den privata sektorn kommer att tvingas höja priserna på sina premier - vilket i sin tur kommer att göra att kunder som troget betalar sin sjukvårdsförsäkring på en rimlig dollarsumma i månaden men inte är superrika, till slut inte kommer att ha råd med samma premier och därför förlora den doktor de föredrar. Däremot är de inte rädda för att Obama och Joe Biden en dag ska knacka på deras dörr för att leverera deras nya statsutsedda läkare.

Debatten är naturligtvis väldigt svår. Det finns goda argument på båda sidor. Jag kan alldeles för lite för att göra annat än ideologiska bedömningar om vad som är bra eller dåligt. Utifrån min ideologiska dragning till Thomas Jefferson (framför Alexander Hamilton) och en syn på Konstitutionen utifrån ett strict-constructionism-perspektiv så är det svårt att dra någon annan slutsats än att det amerikanska systemet historiskt är baserat på andra premisser än vårt europeiska - och att de frihetliga rättigheterna i USA historiskt och konstitutionellt är viktigare än de saker som vi i Europa kallar "sociala rättigheter" (rätten till fri utbildning, sjukvård et c).

Rent sakligt går det dock att göra kritiska analyser av Obamas argument till varför han vill driva igenom en sjukvårdsreform, och vad han menar att detta skulle innebära och inte innebära. Kritiken mot Obamas intentioner är tveklöst överdriven - i alla fall om man tror på de värsta nidbilderna av dessa. Men den sakliga kritiken mot konsekvenserna av en Obamiansk sjukvård i ett längre perspektiv är en mycket saklig och sund kritik - och i sitt videotal lyckades Obama inte bemöta den kritiken alls. Allt han lyckades förmedla var att han själv inte alls ville tillsätta några dödspaneler eller betala för aborter eller illegal invandrarvård. Om sjukvårdsreformen går igenom så kommer dock den att vara kvar långt efter det att Obama flyttat ut från Vita Huset och det är därför viktigt att en sådan bygger på principer som kan garantera att Obamas personliga önskningar om de negativa aspekterna av hans reform inte ska besannas, också låter bli att besannas den dag Obama anslutit sig till de amerikanska ex-presidenternas VIP-klubb.

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 30 20090815

Inga kommentarer: