måndag 24 augusti 2009

John McCain talar om läget i nationen

Senator John McCain intervjuades i söndags på "This Week" av George Stephanopoulos, och talade om läget i nationen: om alltifrån kriget i Afghanistan - där McCain anser att USA måste stå fasta och vara beredda att använda sig av fler trupper -till den pågående sjukvårdsdebatten, senator Kennedys insjuknande och klimatförändringarna som hotar närmiljön även i McCains hemstat.

Det är en väldigt avslappnad John McCain som här talar om de olika sakerna. Jag erkänner till fullo det historiska värdet och inkluderandet av USA:s största minoritetsgruppp i den amerikanska drömmen genom valet av Obama som president - men höll starkt på John McCain, som jag stött konsekvent sedan 2006 - och hoppats på sedan 2004. Men oavsett vem man höll på i höstens val, så borde även de mest hängivna Obama-anhängarna anse att John McCain har kompetens att vara en alldeles utmärkt president - även om han till skillnad från George W. Bush och Barack Obama bara är en medelmåttig kampanjare (eller kanske mer korrekt i jämförelse med dessa).

Vad som dock står klart är att McCain kan mer om krig än Bush kunde, och mer om hållbara ekonomiska teorier än Obama kan. Han framför dessutom sina ståndpunkter på sakliga grunder utan den polariserande retorik som amerikanska politiker gärna annars använder sig av. Här är intervjun med senatorn - som oavsett om han är president eller ej, alltid är både värd och intressant att lyssna till.

Se även tidigare inlägg:

Meet the Press diskuterar sjukvårdsreformen 20090824

McCain tillkännager att han kommer att rösta nej till Sotomayor 20090803

McCain talar om Palin, CIA, sjukvårdsfrågan etc 20090712

Inga kommentarer: