lördag 15 augusti 2009

Obama - videovecka 30

Förra veckan talade Obama om sjukvårdsreformen och vikten av att få igenom en sådan för att stärka ekonomin. Den här gången tar han sig an den heta debatt som uppstått kring reformförslaget, som av många betraktas med stor skepsis. Vad media inte visar i lika stor utsträckning, förklarar Obama, är dock de många lugna, sansade town-hall-meetings, där människor berättar varför en reform verkligen behövs. I denna videovecka nämner Obama några sådana exempel - och förklara att specialintressena inte ska lyckas skrämma bort folk från att vilja reformera systemet:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 29 20090808

Inga kommentarer: