lördag 22 augusti 2009

Obamas religionsrelationer

Muslimer världen över inleder idag Ramadan, och president Obama förmedlade igår följande budskap till fastande muslimer världen över.

Genom att sträcka ut handen till muslimvärlden på det sätt som Obama gör, går han i fotspåren av president Bush - som efter 9/11 (men även innan dess) ansåg att det var av högsta vikt att motverka hatbrott, och förebygga fördomar genom att snabbt göra en distinktion mellan de terrorister som "kapat islam" och islam och fredliga muslimer i sig.

Att Bush gjorde detta var givetvis bra - och att Obama fortsätter traditionen är också bra. Det bör dock aldrig ske på bekostnad av den egna identiteten. Bush höll alltid en vänlig hand utsträckt till muslimvärlden, men kröp aldrig under skynket gällande kristendomens unika roll i det amerikanska samhället och samhällsbygget - och Bush uppmärksammade såväl kristna inom både höger och vänsterfalangen. Inte heller lät Bush det undgå världen att USA var en nära vän till Israel. Bush såg det inte som motsägelsefullt att vara vän med Israel och samtidigt sträcka ut en hand mot arabvärlden. Han såg det heller inte som motsägelsefullt att ha sina egna religiösa rötter i en amerikansk protestantisk rörelse, och likväl förstå att kristendomens arv bärs av många fler.

Ett av Bushs bästa religiösa tal, var när han välkomnade påven till Vita Huset våren 2008, och betonade skillnaden mellan påvens och islamisternas gudsbild:

"In a world where some invoke the name of God to justify acts of terror and murder and hate, we need your message that God is love," sa Bush. "And embracing this love is the surest way to save men from falling prey to the teaching of fanaticism and terrorism."

President Obama har hittills inte haft lika lätt att hitta balansen i dessa frågor. Han vet att han vill vara vän med muslimvärlden, däremot vet han inte exakt hur han ska förhålla sig till Israel, eller till den kristna högern på hemmaplan. Fox News har här en artikel från i våras om hur Obama valde att hedra The National Day of Prayer genom att bara göra ett skriftligt uttalande istället för de årliga eventen som anordnades av president Bush. En möjlig orsak till detta är att kommittén som anordnar National Day of Prayer leds av Shirley Dobson, hustru till James Dobson vars organisation Focus on the Family är en av de mer kända institutionerna för den uteslutande Republikanska kristna högern.

Det innebär inte att Obama skyr religionen, eller den kristna tron - som han på ett privat plan tveklöst sätter stor tro till. Han hänvisar dock till den på ett för somliga i politiskt avseende obekvämt sätt - men också på ett obalanserat sådant. Den ateistiska författaren David Harsanyi skriver på RealClearPolitics en artikel vid namn "What would Jesus do? Ask Obama" följande om Obamas försök att få med sig evangelikala på sin sjukvårdsreform:

"Yes, it's finally come to this. We've dragged the Almighty Lord into the debate. It's Yahweh or the highway.

This week, President Barack Obama claimed his version of health care reform is "a core ethical and moral obligation," beseeching religious leaders to promote his government-run scheme. Questioning the patriotism of opponents, apparently, wasn't gaining the type of traction advocates of "reform" had hoped.

"I know there's been a lot of misinformation in this debate, and there are some folks out there who are frankly bearing false witness," Obama said, invoking the frightening specter of the Ten Commandments.

On Team Righteous, we have those who meet their moral obligations; on the other squad, we must have the minions of Beelzebub -- by which, of course, we mean profit-driven, child-killing, mob-inciting insurance companies."

Författaren fortsätter sedan med att skriva att en av de mer öronskärande sakerna inom Bushadministrationen var deras förmåga att klä allt i moralisk dogmatik - men att Obama gör precis likadant - och att vänstern är den grupp som gärna klär politik i moral hellre än någon annan:

"As CBS News recently reported, Obama has thrown around the name of God even more often than George W. Bush. Then again, no group couches policy as a moral obligation more than the left. On nearly every question of legislation, there is a pious straw man tugging at the sleeves of the wicked."

Han fortsätter:

"What isn't a moral imperative these days? As if they were chiseling commandments into stone tablets, Democrats refer to budgets as "moral documents." Thou shalt compost, or climate change will descend upon the lands and smite the wicked and innocent alike. Extend alms to the downtrodden moneylenders and carmakers, for it is just, and the president commandeth thee.

If the apostate argues that dependency programs keep poor people poor or that progressive environmental policies are ineffective and create poverty or that free will is more important than free stuff, they will be dealt with like the Amorites. And you know what happened to those swine."


Bush använde ofta religiös retorik i bekrivningarna av skillnaderna mellan USA och talibanerna. Han använde också religiös retorik för att förespråka kyrkors, och trosbaserade organisationers insatser för att hjälpa fattiga et c. Däremot använde han inte religiös retorik när han talade om sina skattesänkningar eller specifika policybeslut. Och Obama borde naturligtvis heller inte göra detta i förespråkandet av sin sjukvårdsreform - där det finns mycket goda argument på båda sidor - men inga absoluta moraliska svar förankrade i himlen eller evigheten.

Författaren avslutar sin artikel med följande:

"While we have no clue what Jesus would make of a public option, we do have plenty of evidence that government tends to act immorally, corruptly and incompetently -- especially a government with too much power. And the self-righteous elected official who has complete moral certitude on his side also has a tendency to ignore any other concerns. That detail has been painfully obvious in this debate.

...We now know that the advocates of government-run health care have full approval of their own consciences. That is surely comforting to them. Now, I don't know about you, but I gladly will champion the policies of any president who can walk on water. Until that time, though, I'll take my chances with blasphemy."


Källa: Real Clear Politics

Se även tidigare inlägg:

Kristen höger och vänster talar mer sjukvård 20090821

Inga kommentarer: