måndag 17 augusti 2009

Jon Stewart skämtar om Blagojevich

Jon Stewart sammanfattar Rod Blagojevich senaste månaders äventyr, och förklarar att killen ännu inte lyckats slå i botten:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Rod Blagojevich's Quest for Rock Bottom
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorSpinal Tap Performance


Se även tidigare inlägg:

Blagojevich sjunger Elvis 20090811

Inga kommentarer: