fredag 14 augusti 2009

Trickle down-opinionen

Trickle down ekonomernas parti har enlig en färskt rapport från Rasmussen fått börja se hur opinionen också fallit ner och spritt ut sig till partiets fördel.

I tidigare undersökningar (av Gallup, Rasmussen etc) så har Demokraterna, inklusive president Obama blivit allt mindre populära bland den amerikanska allmänheten. Så även deras politik. Det har dock inte inneburit att allmänheten haft något förtroende för Republikanerna i deras ställe - det har de inte haft. Nu tycks förändring dock börja ske även på den fronten.

Rasmussens undersökning visar att väljarna nu, för första gången på två år, har större förtroende för Republikanerna ifråga om sjukvård, än för Demokraterna. 44% litar nu mer på Republikanerna jämfört med de 41% med större tilltro till Demokraterna. Förra månaden ledde Demokraterna med 4% och månaden före det, dvs i juni, så ledde de med 10%.

Republikanerna leder dessutom över Demokraterna i åtta av tio frågor, och gällande den främsta frågan om ekonomin, så leder Republikanerna med 6%. I abortfrågan leder Republikanerna med 46 mot 36%. Av de två andra frågorna där Republikanerna inte leder så drar partierna jämt lopp på en av dem, nämligen Irak, där 42% stöder respektive partis position. Den enda fråga Demokraterna leder på är etikområdet, där 34% anser Demokraterna vara mer etiska, mot 31% som anser att Republikanerna är de mest etiska.

Opinionssiffror kan tveklöst förändras snabbt, men trenden indikerar likväl att förtroende för Demokraterna och deras politik - och även för president Obamas del dalar. Att stödet nu samtidigt ökar för Republikanerna, som dessutom leder väldigt stort i de två guvernörsvalen i New Jersey och Virginia indikerar också ett gott tecken för partiet. Republikanerna har trots allt ännu inget riktigt ansikte utåt på samma sätt som Demokraterna har. Och tveklöst är det så att ett gott ansikte utåt gynnar partiet. Att de ännu inte har det, men likväl börjar få större anseende i opinionen kan inte tolkas som något annat än mycket positivt för partiet.

Källa: Rasmussen

Se även tidigare inlägg:

Giuliani kommenterar Obamas brist på ledarskap i sjukdebatten 20090814

Opinionens syn på sjukvårdsreformen 20090813

Inga kommentarer: