onsdag 20 maj 2009

Bara 31% av israelerna anser Obama vara pro-Israelisk

En opinionsundersökning från förra veckan visar att bara 31% av den israeliska befolkningen anser att Obama är pro-israelisk. Vilket står i skarp kontrast till hur israelerna betraktade president Bush, där 88% ansåg att Bush var pro-israelisk.

Israel är en av få nationer där president Bush alltid varit populär. Men trots israelernas låga opinion för Obama, så anser likväl en majoritet av israeler att Obama är oändligt mycket bättre än de europeiska regeringarna, där endast Tysklands Kristdemokratiska förbundskansler Angela Merkel sågs som mer pro-israelisk (37%) än pro-palestinsk (21%).

Personligen har jag inget emot att Obama försöker hitta ny vägar för att lösa världsproblem. Att sträcka ut handen till Iran, att erbjuda palestinierna en egen stat etc, kan vara sådana vägar - och alla vägar måste prövas. Det bör dock inte göras på bekostnad av de allianser och relationer där ens lojalitet djupast är. Om och när saker och ting dras till sin spets måste USA vara tydliga med att de land de har djupast band till i mellanöstern inte är vare sig Iran, Palestina, Irak, Saudi-arabien eller Egypten - utan just Israel. Så länge den lojaliteten inte glöms bort, så kan USA därefter bygga även andra relationer med vem som helst. Israelerna tycks dock inte vara så säkra på att Obama-administrationen har lika bra förståelse för den saken som Bushadministrationen hade.

Källa: Jerusalem Post

Se även tidigare inlägg:

Israel - Palestina: en tvåstatslösning? 20090520

Inga kommentarer: