fredag 15 maj 2009

Demokraternas krig mot CIA

Bill Clintons intresse för CIA var bevisligen ganska svalt. Och denne drog under sin administration också ner på CIA:s verksamhet (tidigare president George Herbert Walker Bush hade i motsats te x själv varit chef för CIA). George W. Bush rustade upp CIA och gav organisationen enormt mycket mer inflytande efter 9/11-attacken. Obama har försökt att gå en slags ambivalent balansgång. Dels försäkra CIA om att även om han förkastar somliga av deras metoder som de använt sig av under Bushadministrationen, så högaktar han likväl underrättelsetjänsten, och försäkrat dem att de kan vara trygga med honom som president.

En försäkran som dock bara dagen därpå tedde sig betydligt mindre säker, när Obama lämnade dörren öppen för åtal av tidigare Bush-rådgivare.

Nancy Pelosi har nu tagit ett steg ännu längre, när hon anklagade, inte bara Bush-administrationen, utan även direkt CIA för att ha förlett Kongressen härom året. En konflikten som förmodligen var det sista Demokraterna och president Obama ville ha - men som Peolsi nu tvingat in dem i. Washington Post kommenterar Pelosis senaste utspel i följande mycket intressanta artikel, där de skriver så här:

"House Speaker Nancy Pelosi's extraordinary accusation that the Bush administration lied to Congress about the use of harsh interrogation techniques dramatically raised the stakes in the growing debate over the Bush administration's anti-terrorism policies even as it raised some questions about the speaker's credibility.

Pelosi's performance in the Capitol was either a calculated escalation of a long-running feud with the Bush administration or a reckless act by a politician whose word had been called into question. Perhaps it was both...

...Closing the books on the George W. Bush years has proven harder than anyone imagined -- certainly harder than Obama hoped. The intensifying argument over what the CIA told Pelosi and when comes on top of the debate over whether any Bush administration officials should face legal action for their roles in authorizing or implementing the interrogation policies and whether a national commission is needed to get to the truth.

...in attempting to defend herself, Pelosi took the remarkable step of trying to shift the focus of blame to the CIA and the Bush administration, claiming that the CIA accounts represented a diversionary tactic in the real debate over the interrogation policies. That amounted to a virtual declaration of war against the CIA at a time when the Obama administration already has rattled morale at the agency with the release of Justice Department memos authorizing the harsh interrogation techniques...

...Pelosi is not out of the woods. She could have saved herself some trouble by admitting earlier that she had been informed that the CIA was using waterboarding. By doing what she did yesterday, she has assured that she will remain a central character in the political fight that is raging. But whether by design or accident, she also succeeded in enlarging a controversy that is no longer a sideshow."


Frågan är nu var hela kontroversen, som blir allt större - inte mindre - kommer att sluta?

Pelosis anklagelse är inte bara politiskt skamligt - det är en ren nationell säkerhetsrisk, som kör in en djup kil mellan nationens regering och den underrättelsetjänst som ska förse regeringen med högsta form av information, utifrån vilken regeringen sen ska fatta beslut gällande nationens säkerhet. En sådan kil av bristande förtroende mellan två institutioner som - i synnerhet med två pågående krig - måste stå enade, borde vara otänkbart.

Vad Obama borde göra är att be Nancy Pelosi avgå, och sedan tydligt förklara att det är han själv - och bara han, som nu fastställer ramarna för relationen mellan regeringen och CIA; samt visa respekt för föregående administration som höll nationen säker i sju år, och avskriva alla former av minsta tanke på åtal, och förklara att den amerikanska regeringen och olika administrationer står enade tack vare historiens band, och att man respekterar tidigare presidenters kanske annorlunda syn på underrättelsetjänsten - och att man därför aldrig tänker hugga sin egen underrättelsetjänst i ryggen - däremot är det upp till varje ny administration att omvärdera underrättelsetjänstens verksamhet, och att han nu gjort det och kommit fram till att CIA behöver en ny inriktning, och att det är vad som ska gälla så länge han är president.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Militärdomstolarna blir kvar 20090515

Pelosi skyller på CIA 20090514

Obama öppnar upp för politiskt tortyrkrig 20090422

Obama talar inför CIA 20090420

1 kommentar:

Anonym sa...

Obamas oerfarenhet i ljuset. Han skulle bara förbjudit framtida tortyr och Guatanamos. Dåligt omdöme av Obama, som nu på försöker att omintetgöra sitt misstag och hålla tillbaka bilder för att inte riskera attacker mot USAs soldater. Han ville bara markera och ta avstånd från Bush. Under den ekonomiska krisen är det dumt att investera så mycket energi i att förlägga skuld.