måndag 18 maj 2009

Dick Cheney vinner debatten

Stephen F. Hayes skriver för The Weekly Standard att Dick Cheney håller på att vinna den pågående debatten om Guantanamo, genom att göra vad Bushadministrationen nästan aldrig gjorde under sin tid i Vita Huset - nämligen försvarade sin politik.

Hayes beskriver hur somliga Demokratiska grupper glädjer sig över Cheneys utspel, och citerar Darell West - vice president för the Brooking Institution, som säger:

"As long as he remains the public face of the Republican Party, it will remind voters of why they elected Obama. Democrats should think about buying national TV time for Cheney whenever he wants it."

Hayes skriver vidare att om de gör detta så borde Cheney tacka ja. Han har nämligen konsekvent attackerat Demokraterna för att med sin politik göra USA osäkrare än det var under Bush-administrationen. Givetvis har han inte stått oemotsagd - och president Obama själv har personligen försvarat sig mot den fd vice-presidenten, och sa i mars i en intervju med Steve Kroft för 60 Minutes:

"I fundamentally disagree with Dick Cheney. Not surprisingly. You know, I think that--Vice President Cheney has been--at the head of a--movement whose notion is somehow that we can't reconcile our core values, our Constitution, our belief that we don't torture, with our national security interests. I think he's drawing the l--wrong lesson from history. The facts don't bear him out."

Dick Cheney har dock åberopat fakta för att styrka sitt påstående - och krävt att CIA offentliggör två dokument som han själv, under sin tid som vice-president hade till sitt förfogande, men nu inte längre har tillgång till. CIA avslog häromdagen Cheneys begäran - eftersom de för närvarande är en del av en rättsprocess kring Freedom of Information Act. Det må vara sant, och Cheney kan inte göra mycket åt den saken mer än att överklaga - president Obama kan dock kräva att informationen släpps, och har gjort så när han släppte de Bush-dokument som beskrev förhörsmetoderna. Att han nu, i alla fall hittills, väljer att inte tillmötesgå Cheneys begäran kommer, så vida Cheney inte rakt ut ljuger om dokumentens innehåll, att ligga Obama själv till last.

Inte heller hjälper det Obamas situation att Nancy Pelosi övertagit John Kerrys roll som Demokraternas stora flip-flopper, och inte nog med det, även rakt ut anklagat CIA för att ljuga för Kongressen.

Kanske kan Demokraterna komma undan med allt detta - men Cheney har höjt insatsen avsevärt. Dessutom finns möjligheten att Dick Cheney underskattas. Han må inte vara särskilt populär personligen - till skillnad från president Obama. Men däremot faller den tidigare vice-presidentens politik (och åsikt i dessa frågor) amerikaner betydligt mer i smaken än Obamas åsikter gör. Till skillnad från Obama (och från Bush) har Cheney heller aldrig brytt sig om att bli omtyckt personligen - han har alltid kampanjat och argumenterat utifrån sakfrågor, inte utifrån sin personliga älskvärdhet. I en opinionsundersökning nyligen svarade hela 71% att "tortyr" mot terrorister skulle kunna rättfärdigas under vissa omständigheter. Med undantag för att Cheney inte kallar Bushadministrationens förhörsmetoder för tortyr, så ligger det svaret betydligt mer i linje med Cheneys åsikt om saken, än med Obamas.

Cheney är dessutom inte klar med sitt försvar av Bushadministrationen. Den 21 maj kommer han att hålla ett stort tal - som tveklöst kommer att påkalla uppmärksamhet från högsta ort, och Obama själv lär inte kunna undgå att dras in i debatten - med det mest ingående försvaret av Bushsadministrationens krig mot terrorismen som hittills hållits. Om det talet lyckas - så kommer (förhoppningsvis) en mycket oförtjänt kritiserad Bush-administration, som när de var vid makten försvarade sig alltför sällan, kanske få den amerikanska allmänhetens öra en sista gång. Och om Cheney lyckas, så kommer president Obama och hans politik att få problem - för att inte tala om Nancy Pelosi, som kommer att få stora problem.

Källa: the Weekly Standard

Se även tidigare inlägg:

Cheney, GITMO och Irak - Al Qaida-koppling 20090516

Newt Gingrich fördömer Nancy Pelosi 20090516

Jon Stewart driver med Obama 20090516

Inga kommentarer: