fredag 22 maj 2009

Kommentarerna kring Cheney-Obama-debatten fortsätter

Kommenterarena kring mötet mellan Cheney och Obama har varit många. Mötet som inte var tänkt som någon debatt, och som i konventionell mening heller inte var någon debatt - men däremot, eftersom talen följde strax efter varandra och handlade om precis samma ämne, av media kommit att behandlas på ungefär samma sätt och med samma dignitet som höstens presidentdebatter, med de mängder av kommentarer som är sådana debatter tillbörliga.

Här kommenterar ABC News reporter George Stephanopoulos debatten.

Och här kommenterar Dick Cheneys dotter Liz saken tillsammans med en arg liberal som tycks tro att debatten vinns av den som är mest högljudd snarare än av den med bästa argument.

Och här har Fox News ett inslag där Cheneys och Obamas respektive tal sammanfattas parallellt:Och här har CBS News en sammanfattning av talen, och säger uttryckligen att det hela var en debatt, även om de inte möttes ansikte mot ansikte. Bob Schieffer anser också att Cheney vann debatten.

Se även tidigare inlägg:

Obamas tal får skeptiska kommentarer 20090522

Inga kommentarer: