onsdag 20 maj 2009

Demokraterna säger nej till att finansiera GITMO-stängning

Demokraterna i Senaten vägrade godkänna de 80 miljoner som Obama-administrationen bett om för att omplacera de 240 fångarna på Guantanamo-basen, som president Obama lovat stänga i senast i januari nästa år. Senaten var dock inte beredda att betala för omplaceringen förrän administrationen presenterat en genomtänkt plan för vad som ska göras av fångarna, och de fastslog också att inga av fångarna ska föras över till amerikansk mark vare sig för rättegång eller för att avtjäna sina straff i amerikanska fängelser.

"We don't want them around," sa Senatens majoritetsledare Harry Reid.

Senatens utslag går i linje med steg tagna av Representanthuset som hotar att omkullkasta Obamas planer på att stänga ner militärbasen utanför Kuba, där många Republikaner numera tvärtom anser att basen bör vara kvar.

"Guantanamo is the perfect place for these terrorists," sa Senatens Republikanske minoritetsledare Mitch McConnel.

En Republikan höll dock inte med honom. Nämligen John McCain som också vill att basen ska stängas ner, men anser att Obama hanterat hela frågan inkompetent genom att fatta hastiga beslut utan att först ha en tydlig plan, något som nu hotar hela tanken att stänga ner basen.

"The lack of a comprehensive, well-thought-out plan led to a predictable political backlash on Guantanamo. Instead of unifying Americans behind a plan that keeps us safe and honors our values, the administration's course of action has unified the opposition to moving forward and move forward we must."
Sa McCain.

Även Senatens Demokratiske andreman Dick Durbin erkände att Obama-administrationen hade gjort saken svårare för Demokraterna genom att begära pengar för att stänga ner basen utan att skicka med en plan för hur nedstängningen i praktiken ska gå till.

"The feeling was at this point we were defending the unknown. We were being asked to defend a plan that hasn't been announced," sa Durbin. "And the administration said, 'Understood. Give us time to put together that plan and we'll come to you in the next appropriations bill.'"

Redan i januari, de första dagarna efter att Obama gjort klart att han tänkte stänga basen inom ett år - så kritiserade John McCain honom för att gå alltför snabbt fram och pålysa datum utan att först ha någon tydlig plan. Nu tycks Obama-administrationen inte ha det. Och det - i kombination med att orsakerna till den häftiga kritiken mot basen överlag röjts ur vägen (fångar torteras inte längre, det upphörde redan under Bushadministrationen, och majoriteten av dem som är helt oskyldiga är nu frisläppta - och att de fångar som sitter där av de flesta räknas som verkliga terrorister -tydligen inklusive av de Demokratiska lagstiftarna på Capitol Hill-) har gjort att basen nu framstår som en rationell förvaringsplats för terrorister. Precis som Bushadministrationen en gång i världen faktiskt argumenterade.

Här uttalar sig Demokraternas majoritetsledare Harry Reid om saken:Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Obamas förvirrade GITMO-politik 20090504

Inga kommentarer: