lördag 30 maj 2009

George W. Bush och Bill Clinton tillsammans i Toronto

Tidigare presidenter George W. Bush och Bill Clinton uppträdde igår tillsammans inför 6000 människor som samlats i Toronto convention centre för att lyssna till de två presidenterna, som för första gången uppträdde tillsammans på scen.

De två presidenterna satt komfortabelt i varsin fåtölj för att samtala med Kanadas tidigare USA-ambassadör Frank McKenna som fungerade som samtalsmoderator. Det blev också ett mycket vänskapligt samtal mellan de båda presidenterna. Bill Clinton, som äntrade scenen först, började med säga att platsen såg ut som ett tjugoförsta århundrades Colloseum och att åhörarna säkert väntade sig att se honom och hans Republikanske motpart slita sönder varandra - men att han och Bush skulle göra sitt bästa för att förhindra något sådant spektakel.

Bush, som sen kom in, förklarade glatt: "Welcome to the Bill and George Show," och skojade och sa att hans mamma Barbara sagt att Clinton spenderat så mycket tid tillsammans med George W:s far att Bill var "som en son" för henne, varpå Bush sa till Clinton: "So brother, it's good to see you,"

De två pratade sen om de politiska utmaningar som USA stod inför och deras egna tidigare presidentperioder. Moderatorn Frank McKenna började med att fråga om Irakkriget utgjort en distraktion från kriget i Afghanistan - varpå Bill Clinton tog till orda och sa att han stödde Kongressens beslut att ge Bush auktoriteten att gå i krig om Saddam Hussein motsatte sig FN-inspektörerna, men tillade att han själv hade velat att Hans Blix team fått mer tid att söka efter nukleära, kemiska och biologiska vapen.

Bush sa att kriget i Irak inte varit en distraktion från kampen mot Al Qaida och Talibanerna i Afghanistan, och sa att avlägsnandet av Saddam Hussein har gjort världen säkrare, men fortsatte med att säga att USA och Kanada nu måste fortsätta stå tillsammans med det goda folket i Afghanistan.

Moderatorn frågade också Clinton om responsen i samband med folkmordet i Rwanda och frågade varför denne inte agerat skarpare 1994? På vilket Clinton svarade att hans beslut att inte göra något var en av de två, tre saker han ångrade från sin presidenttid.

"We couldn't have saved all of them," he said. "[But] we could have saved as many as 300,000 lives .… I have no defence", förklarade han, och sa att 20 000 amerikanska trupper hade kunnat rädda hundratusentals liv.

Bush tog dock Clintons beslut i försvar och förklarade att det inte är realistiskt att tro att en president bara kan plocka upp telefonen och skicka in 20 000 soldater till en konfliktzon. McKenna frågade vidare om USA borde ha intervenerat i Darfur varpå Bush svarade:

"I was confronted by a situation of where do I send in marines?" The broad consensus among NGOs and government advisers was to not intervene unilaterally against Sudan, he said, '"So I didn't."

"We are trying to expedite troops to Darfur, but getting the international community together is hard .… [Diplomacy] only works with leverage."


Bill Clinton kom då till hans försvar i frågan och förklarade att uppbyggandet av ett internationellt konsensus är en "agonizing process" och jämförde situationen med den på Balkan i slutet av 1990-talet.

"It's not as simple as saying, 'he should have done something,'" sa Clinton. "He [Bush] did about all he could do."

McKenna fortsatte att tala om Afrika och sa att världen stod i tacksamhetsskuld till Bush för allt denne gjort för att bekämpa AIDS i Afrika, varpå Bush svarade:

"To whom much is given, much is required. Don't thank me, thank the taxpayers of the United States of America." Han fortsatte med att förklara att det bästa sättet att bemöta mördande terrorister som hämtar rekryter bland världens fattiga och hopplösa var genom arbeten via "the armies of compassion" (en term Bush genom hela sin presidentperiod använt för att beskriva USA:s stora frivilligarbete för att hjälpa människor i nöd).

Clinton i sin tur prisade Bush för att ha fört in en kristen appell till medlemmarna i den (då) Republikanskt dominerade Kongressen, såväl som till kyrkgrupper och icke-statliga organisationer. Han hyllade också den etniska diversitet som rått i Bushs kabinett:

"What he did on the AIDS drugs and the diversity in the cabinet ... he deserves a lot of credit," sa Clinton.

Utanför hade omkring 400 demonstranter samlats för att protestera mot de tidigare presidenterna såväl som Kanadas premiärminister Stephen Harper, som förklarades som krigsförbrytare pg a konflikterna i Irak och Afghanistan, och ropade: "Bush and Clinton, shame on you!"

Här är ett nyhetsinslag om saken:
Samtalet mellan presidentera var dock varmt - och Bill Clinton är sedan många år en god vän med George W:s far George Herbert Walker Bush, som Clinton besegrade i presidentvalet 1992. Banden dem emellan är ett gott bevis på att tidigare rivaler kan försonas och bli goda vänner. Och debatten mellan Bill Clinton och sin forne rivals son, visade att amerikanska politiker nästan alltid har samma mål - även om de ibland förespråkar olika vägar att nå fram.


Källor: CBC News. TIME

Se även tidigare inlägg:

George W. Bush talar i Michigan 20090529

Inga kommentarer: