onsdag 20 maj 2009

Stora förbättringar för kvinnor i Afghanistan

Den svenska Afghanistankommittén meddelar i sin verksamhetsrapport att situationen för kvinnor och barn, nu åtta år efter att USA störtade talibanerna, är bättre än någonsin. President Hamid Karzais arbete som började 2002 med att förbättra skola och sjukvård har gett resultat i ett land som i tjugo år härjats av krig, korruption och maktmissbruk.

DN skriver:

"I dag går över sex miljoner barn i skolan, 36 procent är flickor. Under talibanregimen var det knappt en miljon barn som gick i skolan och endast ett fåtal var flickor.
– Det är en avsevärd förbättring men vi har långt kvar. Den största utmaningen är att utbilda fler kvinnliga lärare, säger Torbjörn Petterson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén.

Talibanregimens motstånd mot att låta flickor gå i skolan genomsyrar fortfarande landet, men enligt Torbjörn Petterson är det förhållandevis få, cirka tolv av Svenska Afghanistankommitténs tre hundra skolor, som stängts efter hot från talibaner. Han berättar att det har hänt att bybefolkningen gått in och medlat och övertalat talibanerna att inte stänga skolor."


Torbjörn Petterson indikerar också att orsaken till att flickor inte går i skola inte bara beror på talibanerna utan också att Afghanistan är ett av världens fattigaste länder:
"– Ibland låter vi religion och ideologi överskugga det faktum att Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Att en flicka inte studerar kanske helt enkelt beror på att det inte finns någon skola i närheten. Man skickar inte iväg sitt barn till skolan om hon måste gå sju kilometer, säger Torbjörn Petterson."

Han säger också att en truppökning i Afghanistan är fel väg att gå:

- För att skapa stabilitet måste man bygga upp det civila samhället. Genom att skicka ner 10 000 soldater ger man tvärtemot vad många tror inte signaler om fred utan kriget trappas tvärtom upp, säger Torbjörn Petterson.

Att situationen för Afghanistans kvinnor och barn blivit bättre är väldigt goda nyheter. En person som gjort mycket för att uppmärksamma just frågorna kring kvinnor och barns situation i Afghanistan är fd presidentfru Laura Bush.

Petterson och den svenska Afghanistankommittén underskattar dock talibanernas roll i situationen. Mycket, väldigt mycket - beror nämligen just på religion och ideologi. Talibanerna har en mycket specifik teologi som förklarar varför kvinnor inte ska gå i skola. Och alla som jämför några av te x Al Qaida-ideologernas teologiska skrifter, med te x moderata muslimer som Benazir Bhutto märker ganska snabbt att Al Zawahiri et c har en väldigt gedigen teologisk grund. Med det inte sagt att deras islam är "sann" - bara att den är trovärdig; så pass trovärdig att den vinner hundratusentals anhängare, och så pass trovärdig att alla dem som önskar det afghanska folkets välgång bör ta den på högsta allvar. 1990 gav Svenska Afghanistankommittén ut en bok vid namn "Islams mångfald" som syftade till att "avväpna" fördomarna kring islam, där de i förordet argumenterade för att fanatism och terrorism kan återfinnas även i andra religioner och rörelser än islam. Vilket förvisso är sant - men få andra religioner eller rörelser har en lika gedigen retorisk och teologisk grund till försvar för sin fanatism och terrorism.

Kvinnor och barns möjligheter i Afghanistan går därför helt hand i hand med ett kraftigt bekämpande av talibanerna och deras avskyvärda ideologi. Utbildning och pengar kommer inte att tjäna något till om talibanerna inte begränsas och besegras. Bushadministrationen hade en mycket sund syn på den saken; att bygga upp det civila samhället i Afghanistan och genom att hålla det militära trycket högt, aldrig ge talibanerna möjlighet att förstöra det. De båda vägarna måste fortsätta dras parallellt - att som Petterson förespråkar bara göra en av dessa saker kommer inte att räcka till. Pakistan är ett bevis på den saken.


Källa: DN

Se även tidigare inlägg:

Talibaner avrättar två personer misstänkta för otrohet 20090428

En flickas öde i Afghanistan 20090424

Pakistan talibaniseras
20090414

Talibanpredikant hotar döda flickor som går i skolan 20081225

Laura Bush manar till att stå upp för Afghanistans kvinnor
20081130

Mrs Bush tar ton mot talibanerna 20081115

En ung flickas liv i Afghanistan 20081115

Inga kommentarer: