lördag 16 maj 2009

Obama - videovecka 17

President Obama talar om energifrågan och sjukvårdsfrågan. Gällande energifrågan så samarbetar nu för första gången företag och direktörer med miljöaktivister och fackföreningar för att tillsammans skapa en ny epok av ren energi och en plan som kommer att minska koldioxidutsläpp och skapa miljontals jobb. Den nation som leder utvecklingen av ren energi i det tjugförsta århundradet, är den nation som kommer att leda världsekonomin i det tjugoförsta århundradet - USA kan, och måste vara den nationen - och är på god väg att bli det.

Nationen och de amerikanska familjerna, måste också få problemet med stigande hälsokostnader och ett ineffektivt system reformerat. Därför har han också här samlat representanter för läkemedelsindustrin, sjukhusledningar och fackföreningar, för att gemensamt försöka sänka sjukvårdskostnaderna. En ny sjukvårdsreform diskuteras i Kongressen, och Obama hoppas att en sådan kan bli klar i slutet av juli.Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 16 20090509

Inga kommentarer: