lördag 23 maj 2009

Dramatiska nedskärningar i Kaliforniens välfärdsstat

I februari i år så godkände Kaliforniens senat ett budgetförslag som föregåtts av utdragna och komplicerade förhandlingar (där Demokraterna länge motsatte sig nedskärningar av regeringsprogram, och Republikanerna motsatte sig skattehöjningar). Budgeten syftade till att täcka delstatens 42 miljarder dollars budgetunderskott, och kom slutligen att göra detta genom en kombination av skattehöjningar, nedskärningar och lån.

Kaliforniens problem upphörde dock därmed inte. Som en del av beslutet som fattades i februari skulle ytterligare specialval hållas där väljarna skulle få ta ställning till ytterligare budgetreformer för att avhjälpa statsskulden. Den 19 maj röstade dock Kaliforniens befolkning nej till 5 av de 6 förslagen, framlagda av guvernör Arnold Schwarzenegger, som bland annat (om de godkänts) skulle ha förlängt skattehöjningarna från februaris senatsomröstning med ytterligare två år - och därigenom gett delstaten ytterligare 16 miljarder dollar. Ett annat förlsag var att ge delstaten möjlighet att ta lån från hypotetiska vinster på statliga lotteriintäkter. Det enda förslag som befolkningen röstade ja till var dock att lönerna inte får höjas för politiker under recessioner - något som innebär att delstaten nu står inför ett 21,3 miljarder dollars budgetunderskott inför det kommande budgetåret. Och om situationen inte löser sig så kommer delstaten att ha slut pengar någon gång i juli. Det tvingar nu guvernör Schwarzenegger att ta till drastiska åtgärder.

Stora och dramatiska nedskärningar väntas ske på alltifrån sjukvård till fattiga, till kortare skolår, och mängder av fängslade brottslingar kommer att släppas fria. Det kommer naturligtvis att skapa enorma problem för hundratusentals människor som är beroende av statlig hjälp. Det intressanta är dock att det är Kaliforniens befolkning som nu röstat nej till sin delstatsregerings smått ansvarslösa politik - där Demokraterna spenderat och Republikanerna vägrat höja skatterna. En kombination som naturligtvis är omöjlig, och som orsakat så många av delstatens ekonomiska problem.

Amerikaner tycks dock ha ett sinne för ekonomi som svenskar överlag helt enkelt inte har. Jag har svårt att ens föreställa mig ett scenario där svenskar skulle rösta för drastiska nedskärningar av fri sjukvård och utbildning för att rädda nationen från bankrutt. I Sverige tycks många anse att pengar är något som automatiskt existerar, och det enda problem som råder är att de inte fördelas rättvist och att regeringen inte spenderar tillräckligt mycket på att hjälpa de minsta i samhället.

Bill Maher skriver i en artikel i Los Angeles Times att skurkarna i det pågående dramat i Kalifornien är dem själva eftersom de haft ett system som de för längesedan borde ha förstått inte skulle fungera:

"It's not Arnold's fault that California has a worse credit rating than Louisiana, a state that's half underwater and half in the bag.

You see, our state is designed to be ungovernable because we govern by ballot initiative, and we only write two kinds of them: "Spend money on things I like" and "Don't raise my taxes." More money for teachers and firefighters? Check "yes"! High-speed rail? "Cooool!" Drug treatment for former child actors? "Sure, why not?" But don't even think of taxing me for any of it."


Krisen i Kalifornien kommer nu att få ett nytt ansikte - ett synligt sådant av fattigdom och misär. Kaliforninen hoppas dock att kunna undvika detta genom att få lån, och kanske även hjälp av regeringen. Utsikterna för något av de alternativen är dock för närvarande små - och de drastiska nedskärningarna ter sig oundvikliga. Det kan dock leda till en ny debatt i delstaten om vilken roll regeringen egentligen bör spela. Och det är en debatt som delstaten behövt länge. Det intressanta är dock, återigen, att debatten drogs igång på väljarnas initiativ - inte av politikerna.

Här har CNN ett inslag från valdagen den 19 maj om omröstningen och dess konsekvenser:Källor och intressanta referensartiklar: LA Times, RealClearPolitics, Wall Street Journal, LA Times, CBS, Bloomberg, LA Times, LA Times

Se även tidigare inlägg:

Schwarzenegger kommenterar ekonomin 20090223

Republikanerna i Kalifornien nekar partipengar till löftesbrytarna
20090223

Kalifornien godkänner budget 20090219

Inga kommentarer: