lördag 16 maj 2009

Iraks förföljda kristna

Saddam Husseins fall medförde mycket gott - men islamisternas ökade inflytande efter diktatorns fall innebar nya svåra prövningar för Iraks kristna. Här har MSNBC ett inslag om några av dessa svårigheter. Världssamfundet bör arbeta aktivt för att stödja de kristnas situation i Irak - dels genom att helt fördöma allt våld och alla hot mot dessa - och dels genom att kräva av den irakiska regeringen att de med full kraft gör allt de kan för att upprätthålla religionsfriheten för dessa, och skydda dem när så behövs:

Inga kommentarer: