tisdag 26 maj 2009

Kaliforniens Högsta Domstol upprätthåller Proposition 8

Kaliforniens Högsta Domstol offentliggjorde idag sitt domslut gällande Proposition 8:s framtid. Lagen som röstades igenom under förra års val och som förbjuder samkönade äktenskap kommer att upprätthållas - däremot kommer de 18 000 samkönade äktenskap som ingicks innan lagen röstades igenom den 4 november 2008, att få fortsätta räknas som äkta par. Därigenom gick domstolen en relativt väntad mellanväg. Förespråkarna till Proposition 8 fick se lagen upprätthållas - motståndarna fick visserligen inte se lagen avlägsnas men de homosexuella äktenskap som redan ingåtts i delstaten kommer likväl att betraktas som lagliga.

Det domstolen hade att ta ställning till var huruvida proposition 8 var förenlig med konstitutionen - något som Domstolen röstade med 6 mot 1 röster att den var, eftersom den inte fråntog några människor deras konstitutionsgaranterade rättigheter.

Domslutet kommer dock knappast att mildra kampen gällande frågan. Gay-rättsaktivister vill, så snart som redan nästa år, få till stånd en ny omröstning om att att överge Proposition 8. Det finns ca 100 000 fast boende homosexuella par i Kalifornien, varav en fjärdedel av dessa också har barn. Ett initiativ motståndare till gay-äktenskap redan nu sagt att de kommer att motarbeta.

Kalifornien är dock, trots dagens domslut en av de starkaste förespråkarna i landet för att bekämpa sexuell diskriminering. Delstaten är den enda i USA att ta sexuell läggning i akt på samma sätt som ras eller kön när det kommer till diskrimineringsmål.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Domstol beslutar om Proposition 8 20090304

Inga kommentarer: