onsdag 20 maj 2009

Israel - Palestina: en tvåstatslösning?

Ett av Obamas tydliga besked var att vägen framåt i relationerna mellan israeler och palestinier, var att Israels regering accepterar en tvåstatslösning. Något Benjamin Netanyahu tidigare motsatt sig, och inte heller under besöket hos Obama var beredd att på ett tydligt sätt tillgodose.

För att fred ska bli möjlig och för att fredsförhandlingar överhuvudtaget ska vara givande - så måste förstås de båda parterna respektera den andres rätt att överhuvudtaget finnas. Man kan dock fråga sig om fokuset inte är fel när kravet på detta ligger främst på Israels axlar. Real Clear Politics har här en intressant artikel, där författaren Tony Blankley hänvisar till en opinionsundersökning från 2007, där befolkningen i olika länder fick frågan vilket av följande två påståenden som stod närmast deras egna åsikter:

1. En väg kan hittas för staten Israel att existera på ett sådant sätt att det palestinska folkets rättigheter och behov tillgodoses.

2. Rättigheterna och behoven hos det palestinska folket kan inte tillgodoses så länge som staten Israel existerar.


Svaren från olika länder blev följande:

I Israel svarade 61% att en väg kan hittas för samexistens mellan det palestinska folket och Israel. I de palestinska områdena svarade dock 77% att det palestinska folkets rättigheter och behov inte kan tillgodoses så länge Israel existerar.

Utifrån den statistiken så står det ganska tydligt att Israel har större respekt för palestinierna än de för israelerna. Om en tvåstatslösning ska fungera så krävs givetvis att palestinerna - såväl det palestinska folket, som Hamas - accepterar Israels rätt att existera. Hamas gör inte detta alls, och uppenbarligen gör det palestinska folket det inte heller. Så länge de inte gör detta är därför tanken på en tvåstatslösning en dålig väg framåt.

Se även tidigare inlägg:

Netanyahu möter Obama i Vita Huset 20090519

Inga kommentarer: