lördag 21 februari 2009

Tom Daschle om USA:s sjukvårdskris

Tom Daschle, som av Obama nominerades till hälsominister innan denne avgick pg a skatteproblem - talar här om sjukvårdskrisen i USA, och vad som kan göras för att lösa denna. Ett intressant tal för alla dem som är intresserade av att sätta sig in i - och få ett perspektiv av samhällsdebatten i det enda landet i västvärlden som inte har allmän sjukvård:Se även tidigare inlägg:

Obama nominerar kvinna till ny hälsominister 20090219

Inga kommentarer: