måndag 13 september 2010

Amnesty rapporterar om tortyr i irakiska fängelser

I följande inlägg från den 15 augusti påpekade jag att rättssäkerheten för tillfångatagna terrorister förmodligen skulle bli avsevärt sämre när USA lämnade Irak, inte minst eftersom irakierna själva hatar al Qaida förmodligen ännu mer än USA gör.

SVD skriver idag här om hur Amnesty rapporterar att omkring 30 000 människor sitter irakiska fängelser utan att ha åtalats. Tortyr är vanligt förekommande och många fångar har dött.

"Trots de överväldigande bevisen om att tortyr använts har de irakiska myndigheterna varken vidtagit åtgärder för att stoppa tortyren eller straffa de skyldiga. De har en skyldighet att utreda, att utkräva ansvar och ställa förövarna inför rätta och ge offren upprättelse och kompensation", säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning, i ett uttalande på Amnestys hemsida, skriver SVD.


Metoder som används är elchocker, upphängning i armar och ben, utdragna naglar, kvävning och psykisk tortyr. Fångarna tvingas ofta att skriva under en på förhand skriven bekännelse utan att de vet vad bekännelsen handlar om.

Amnesty kritiserar USA för att i juli i år avslutat överlämningen av 10 000 fångar till de irakiska myndigheterna utan att kräva några garantier mot tortyr.

Ett resonemang som indikerar att fångarna överlag behandlades väl när de hölls i amerikanskt förvar men att de nu troligtvis kommer att få det svårare i irakiskt förvar. Kanske borde USA ha krävt hårdare garantier mot tortyr - men USA är i full färd med ett överlämnande (som omvärlden länge krävt) där makten över Irak ges till den irakiska regeringen. Och även om omvärlden säkert vill ha krav mot tortyr, så är det inte alls säkert att den irakiska regeringen skulle se på ett sådant amerikanskt krav med tillmötesgående. Och de anser förmodligen sig själva vara fullt kapabla att sköta sin egen fångpolitik. En omvärld som så länge kritiserat USA för att ha blandat sig i irakisk politik för mycket har således föga rätt att kritisera när USA blandar sig i "för lite".

En annan punkt värd att komma ihåg är att omvärlden också oftast föredragit att beskriva amerikanska övergrepp i Irak snarare än irakiska egna övergrepp - och då nästan alltid gjort det förstnämnda utan att beskriva de otaliga fler goda insatser gjorda av amerikanska soldater. Nu, med USA borta kommer fler amerikanska övergrepp inte att ske, och heller inte fler amerikanska hjälpinsatser. Irak tillhör nu Irak. Precis som irakierna själva vill - och precis som Europa önskat i sju år.

Att problemen i de irakiska fängelserna uppmärksammas är dock givetvis bra. Och den irakiska regeringen bör verka för att förbättra förhållandena så mycket som möjligt - men att lägga skulden/tyngden i kritiken för situationen på USA visar på Amnestys skeva sätt att betrakta situationen.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Kriget mot terroristerna har gjort stor skillnad i Irak 20100815

Inga kommentarer: