fredag 10 september 2010

Bill O Reilly om hoten från muslimvärlden

Bill O Relliy tar här upp hoten om våld som riskerar att uppstå om moskén i vid Ground Zero inte byggs. Mycket intressant, ta en titt - O Reilly driver fram en ytterst viktig poäng:Om våld riskerar att uppstå om moskén i New York inte byggs - då bör vi inte förfasa oss alltför mycket över pastorn som ämnar bränna en Koran i Florida pg a att moskén ska byggas. För Ground Zero-moskén visar i så fall att våld alltid kommer att bli en konsekvens av att vi i västvärlden gör något som inte behagar stora delar av muslimvärlden. Det oavsett om det är att våga skriva "Satansverserna", teckna Mohammed-teckningar som syftar till att se om hot om våld kommer att uppstå (snarare än att vilja "häda" till varje pris) eller att -inte- bygga en moderat moské. (Vilket förstås antyder att våldsextremisterna inte gör någon större skillnad på moderat islam, som moskén menar sig vara, och sin egen form av islam, som deras handlingar vittnar om är våldsam). Och om så är fallet så är en bränning av Koranen -visserligen korkat- (pg a att det pg a korkade muslimer kan få våldsamma konsekvenser) men högst förståeligt.

Bästa sätt att undvika alla dessa saker, såväl muslimska hot som individer som likt pastorn försöker ta saken i egna händer (fast det är förstås att dra det hela långt eftersom han inte hotar någon med våld, utan bara protesterar mot en viss religion på ett mycket snällare sätt än otaliga metallgrupper protesterar mot kristendomen) - är om västvärlden bestämt sätter ner foten och förklarar hur vår västerländska civilisation fungerar, därefter aldrig ursäktar oss (eftersom vi grundläggande inte har något att ursäkta oss för - i synnerhet inte de saker som muslimvärlden vill att vi ska be om ursäkt för) och aldrig ger vika för någon form av muslimska hot. Om västvärlden hade gjort det så hade få muslimer försökt hota, eftersom det snabbt insett att det inte skulle fungera. Och irrationella individuella protesthandlingar som Florida-pastorns planerade koranbränning hade också de blivit överflödiga.

Moderata muslimer har här ett enormt ansvar, precis som O Reilly påpekar. Faktum är att om hoten om våld är så stora om moskén -inte- byggs så borde byggarna av moskén av -den- anledningen låta bli att bygga moskén och förklara för sina muslimska trosfränder att de inte vill bygga någon moské under hot om våld. (Notera skillnaden, inte många som protesterar -mot- moskén har hotat dess grundare med våld - inte heller koran-brännar-pastorn i fråga.)

Se även tidigare inlägg:

Nyheten om en korkad pastors bränna-koran-dag 20100908

Inga kommentarer: