måndag 13 september 2010

Florida-pastorn avbryter Koran-bränning

Florida-pastorn Terry Jones har avbrutit sin planerade Koran-bränning, och säger att han inte tänker bränna Koranen "nu eller någonsin". Tidigare fick han ett telefonsamtal av försvarsminister Robert Gates som förklarade att en koranbränning skulle kunna utsätta de amerikanska trupperna för stor fara.

Situationen med Terry Jones har blåsts upp till högst osakliga proportioner av nyhetskåt media - och de flesta har dragit fel slutsatser om händelsen. Fox News diskuterar här saken där man förklarar att till skillnad från fallet med islamisterna är att det går att resonera med "våra knäppskallar":Terry Jones idé var dum från början - att bränna en koran åstadkommer föga mer än problem. Men Jones personligen bör försvaras. Han verkar inte tillhöra skaran av knäppa amerikanska sektpastorer - vilket hans förmåga att ta reson indikerar. Det enda han tänkte göra var att bränna en bok som som delar in världen i trogna och icke-trogna, och som de flesta i västvärlden skulle ha betraktat som allt annat än "helig" om de studerade den objektivt utan att ta i akt att si så där en miljard människor har boken ifråga som sannings- och rättesnöre. Om koranen och islam granskades och kritiserades utifrån samma premisser som svenska religionskritiker som Ingemar Hedenius te x granskade och kritiserade bibeln och kristendomen så skulle koranen och islam ha fördömts det hårdaste.

Pastor Terry Jones må vara dum, men pacifistisk dumhet är inte vad som i första hand är det viktigaste att fördöma - det mest förkastliga är den våldsamma dumhet som visar sig hos dem som nu brukar våld bara för att Jones ens antytt att han tänkt bränna Koranen (seriöst: tänk om kristna skulle agera likadant när någon bränner en bibel, spelar black metal på radio, visar ecce-homo-utställningar eller gör andra saker kristna säkerligen skulle kunna uppröras över?). Det är inte Jones (eller Lars Vilks, eller Kurt Westergaard etc) som utgör det verkliga problemet i det här sammanhanget - de sätter bara fingret på det verkliga problemet i sig.

Problemet utgörs av de miljontals muslimer i västvärlden och världen över som inte accepterar att andra inte delar deras trångsynta världsbild, och som i sin tur anser att det därför är legitimt att använda våld mot dessa pg a att dessa har en annan världsbild.

Var har då dessa muslimer lärt sig denna trångsynthet?

Tja, i stor utsträckning genom att läsa Koranen. Här är ett stycke från Koranen som är en direkt fortsättning på den sk fredsversen:

"Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott att de dödas eller korsfästs, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff" (Sura 5:32)


Stycken som dessa gör att idén om att bränna en koran i protest mot dessa islamisters världsbild kanske inte ter sig helt ologiskt - hur dum den än må ha varit. Idén var dock främst dum av rent politiska anledningar; om Jones bränt en satanistbibel, Mormons bok, "apokryferna" eller några andra religiösa skrifter en sydstatsprotestantisk pastor tveklöst förkastar, så hade han inte fått något telefonsamtal från USA:s försvarsminister av den enkla anledningen att mormonerna, satanisterna och katolikerna inte skulle ha deklarerat sina egna versioner av "Jihad" världen över. Just det gör det dock helt överflödigt att bränna deras skrifter - medan provokationer mot muslimvärlden däremot faktiskt kan lära oss en del - om (stora delar av) muslimvärlden.

Att bränna en koran kanske ter sig extremt (och där kan man -kanske- förstå att muslimer kan bli stötta) - men en Mohammedkarikatyr, en bok vid namn Satansverser et c väcker faktiskt samma respons som Jones påtänkta Koranbränning; hot, våld och död. Allt i islams namn. (Helt oavsett hur "riktiga" eller "oriktiga" muslimer dessa våldsverkare än må vara).

Jag gillar generellt människor som protesterar i egenskap av individer framför dem som i flock protesterar i egenskap av pöbelpack. Det förstnämnda indikerar nämligen en form av individuell självständighet, det sistnämnda en form av kollektiv hjärntvätt och masspsykos.

Således föredrar jag Terry Jones påtänkta protest, tillsammans med Lars Vilks och Kurt Westergaards teckningar framför muslimska pöbelpack som hotar med våld. (Kunde de inte nöjt sig med att efterlysa en saklig debatt om saken där var och en istället för att skrika och bränna amerikanska flaggor fört fram sakliga argument till varför koranen inte bör brännas och varför våra västerländska yttrandefrihetslagar inte är bra).

Se även tidigare inlägg:

FtN: Skattesänkningar, Islam 20100912

Obamas åttonde presskonferens 20100911

Bill O Reilly om hoten från muslimvärlden 20100910

Nyheten om en korkad pastors bränna-koran-dag 20100908

Inga kommentarer: