tisdag 21 september 2010

VVS - del 3: Rick Santorum om trons roll i Amerika

Pennsylvanias tidigare senator, Rick Santorum, talade på Values Voter Summit om trons roll i Amerika. I rådande klimat menar många att man bör fokusera på ekonomiska frågor; liten regering, låga skatter och frihet. Och de frågorna är alla viktiga saker att tala om. Frihet behöver dock ett moraliskt och religiöst folk, förklarar Santorum. Frihet fungerar nämligen bara om man har karaktär. Och den ges bara om en levande tro finns bland allmänheten.

Rick Santorum, som är katolik, hänvisar till JFK:s klassiska tal och förklarar att JFK som den förste katolske presidenten behövde ge det budskap han gav när han förklarade att separation mellan kyrka och stat var absolut. Det var dock inte helt sant, förklarar Santorum. Så är det kanske i Frankrike, men så har det aldrig varit i USA.

Vad man efter JFK:s tal dock försökte göra var att driva bort troende från den offentliga sfären. Dessa menar att man inte kan lagstifta moral, men faktum är att all lagstiftning utgår från någon slags moral. Och såväl tro som moral behövs. USA är dessutom ett stort gigantiskt trosexperiment; innan USA fanns hade inget land i världen skapat en regering byggd på iden att Gud gett varje individ vissa rättigheter som regeringen måste respektera. Det var ett revolutionerande koncept. På 200 år efter USA:s deklaration om varje individs rättigheter givna av Gud - har utvecklingen exploderat pg a landet byggde en regering som trodde på individernas potential.

Den muslimska världen utvecklades inte på samma sätt de senaste 200 åren. Samhällen som inte trodde på individen utvecklades inte på samma sätt. Idag menar ledare i Washington att det är regeringen ska ska ge saker, inte Gud. Den amerikanska befolkningen är dock oroade pg a att de ser hur tron och värderingar är på väg att brytas ner, det är farligt. Regeringens storlek är nämligen helt knuten till folkets karaktär: på platser där stora regeringar behövs finns brustna familjer - familjer som behöver socialarbetare et c - utan tro, familj och karaktär tar (och måste) regeringen nämligen ta över.

Del 1:Del 2:Se även tidigare inlägg:

VVS - del 2: Christine O'Donnell 20100920

Inga kommentarer: