fredag 24 september 2010

Values Voter Summit 2010 - en sammanfattning

I helgen avslutades The Family Research Council:s (FRC) högerkristna konferens The Values Voter Summit 2010 - där många av de mest inflytelserika republikanerna med vikt vid värdefrågor talade, däribland Mike Huckabee, Mitt Romney, Newt Gingrich, Mike Pence, Sean Hannity, Michele Bachmann, Bob McDonnell mfl.

Talarna berörde olika ämnen - somliga, som Mitt Romney, fokuserade på humor och kritik mot Obama-administrationens politik. Andra, som Michele Bachmann fokuserade på temat frihet och dess innebörd idag utifrån USA:s författningsdokument. Rick Santorum talade om trons och värderingarnas roll i Amerika, men det var också en tråd som genomsyrade allas tal, även om alla inte specifikt utgick från det temat. USA var ett land som skilde sig från andra länder på så vis att tron och värderingarna höll ihop landet och också lagt grund för USA:s unika roll i världen, därför måste dessa saker bevaras och beskyddas från en religionsfientlig liberal statsmakt - förklarade i princip samtliga talare.

I dagens republikanska parti finns det vissa motsättningar mellan de ekonomiskt konservativa som vill balansera budgeten, skära ner statsmakten och sänka skatterna och mellan "värdeväljarna" som vill stärka kärnfamiljerna, motverka aborter och värna religionsfrihet. Det råder dock ingen motsättning mellan dessa saker - i synnerhet långsiktigt så är de sociala frågorna direkt knutna till den ekonomiska friheten, förklarade Jim DeMint, om menade att i samhällen där familjer är splittrade och värderingar negligerade så hamnar människor i situationer där en stor statsmakt behövs eftersom människorna inte förmår ta hand om sig själva.

Ett annat tema var förstås kristendom. Predikanten Ergun Caner menade att kristna utgjorde en central del av den konservativa rörelsen och att dessa måste fortsätta kämpa för sina saker även i miljöer där kritiken och oförståelsen är hätsk. Tony Perkins förklarade att kristna väljare trots te-party-rörelsens betoning på ekonomiskt ansvar inte hade släppt de socialkonservativa frågorna, och att även om ekonomin stod i första rummet så valde de i bakgrunden fortfarande kandidater som inte enbart var ekonomiskt konservativa utan också socialkonservativa.

Det talades också om skillnad mellan religioner - och Gary Bauer framförde ett av de bättre politiska tal jag hört om/mot militant islam, och där han också tog itu med Obama-administrationens missriktade ursäkt-oss-attityd gentemot muslimvärlden.

Under konferensen hölls också en straw poll - en intern opinionsundersökning där Mike Pence blev den kandidat som deltagarna föredrog som presidentkandidat 2012. Han fick 24% av rösterna följt av Mike Huckabee som fick 22%.

Sammanfattningsvis kan sägas att konferensen - som avsikten var - fokuserade på sociala frågor. Men genom att göra detta under rådande omständigheter där ekonomin står främst i fokus och där den konservativa te-party-rörelsen också prioriterar ekonomin högst, så lyckades man genom en så storskalig konferens att också pusha fram tros- och värdefrågorna - vilket kan komma att få betydelse i höstens val. Och något som om inte annat påminner konservativa politiker att dessa frågor inte är bortglömda och att det inte bara handlar om ekonomin, även om denna nu har första prioritet.

Jag har bara sett de tal som länkas till nedan - men alla tal från konferensen går att se på följande länk.

Se även tidigare inlägg:

VVS - del 9: Mike Pence 20100924

VVS - del 8: Tony Perkins 20100923

VVS - del 7: Jim DeMint 20100923

VVS - del 6: Mitt Romney 20100921

VVS - del 5: Ergun Caner 20100921

VVS - del 4: Michelle Bachmann 20100921

VVS - del 3: Rick Santorum om trons roll i Amerika 20100921

VVS - del 2: Christine O'Donnell 20100920

Gary Bauer: muslimvärlden måste tolerera religionsfrihet 20100918

Inga kommentarer: