onsdag 29 september 2010

Obama betonar sin kristna tro

När Obama kampanjade 2008 gjordes mycket av att han faktiskt hade en aktiv kristen tro (influerad av en svart, men också vit evangelikal vänster) - något de demokratiska presidentkandidaterna sällan varit bekväma med på väldigt länge - och i synnerhet var det inte detta år 2004. När han väl vunnit behöll han Bushs departement för trosstöd till religiösa hjälporganisationer (ett initiativ som uppskattas också av många svarta kyrkor - dvs den miljö Obama härrör från - som gör mycket för fattiga, och socialt utsatta människor). Talet om sin personliga tro tonade han dock ner.

Nu, i takt med att mellanårsvalet närmar sig i kombination med att många amerikaner blivit alltmer skeptiska till Obamas kristna tro, och där många numera återigen tror att han faktiskt är muslim - förklarade Obama på en kampanj att han var kristen av ett medvetet val. Normalt brukar han tala om Kristi exempel, här talar han dock också mer specifikt om Jesu död för mänsklighetens synder.

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyProblemet med demokraternas tal om tron är dock att de kan lyckas initialt för att sedan tappa de värdekonservativa väljarnas förtroende. Jimmy Carter var den förste "born-again-christian"-kandidaten (Carter hade en syster som var predikant), men fick efter sin valseger se stödet sjunka bland de evangelikala i takt med att hans politik var föga inriktad på de evangelikalas värdefrågor. Ronald Reagan drog istället över de evangelikala till det republiknska partiet.

Bill Clinton var kristen, men hans politik och personliga karaktär grumlig - och år 2000 var det George W. Bush som helt och hållet hypades av de evangelikala (Bush tonade dock också han ner sin tro med åren, i synnerhet efter 9/11 då pratet om Jesus förbyttes mot allmänt prat om "Den Allsmäktiges" allmänna önskan om alla människors frihet) - en grupp demokraternas kandidat John Kerry 2004 hade mycket svårt att förhålla sig till.

Det problemet hade inte Obama 2008 - hans enda problem med gruppen var möjligtvis att de i somliga avseenden hade olika åsikter. Överlag hade han dock deras förtroende. Så är dock inte längre fallet, och Obama trummar nu åter upp sin kristna tro - frågan är bara om det räcker? 2008 var det republikanska partiet med dess stödtrupper i spillror - 2010 håller den kristna högern på att göra come-back (på ett sätt de aldrig gjorde under George W. Bush) - Obama kan vid det här laget förmodligen inte avvärja den saken, oavsett i vilken utsträckning han talar om tron eller ej.

Se även tidigare inlägg:

Values Voter Summit 2010 - en sammanfattning 20100924

VVS - del 8: Tony Perkins 20100923

Obamas religiösa identitetsproblem 20100820

Inga kommentarer: