lördag 25 september 2010

Sjukvårdsförmånerna nu en verklighet

Delar av president Obamas sjukvårdsreform - the Patient Protection and Affordable Care Act - har i veckan trätt i kraft. Vilka vårdförmåner kommer det att ge vanliga medborgare?

Bertha Coombs från CNBC svarar på saken i följande intervju på MSNBC:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyOch New York Times skriver också här om innebörden av veckans förändringar.

Oavsett vilken ideologisk syn man har på sjukvårdsreformen, om huruvida den ekonomiskt ansvarig eller ej, eller huruvida den är förenlig med konstitutionen eller ej - så kommer enskilda individer i många avseenden att få hjälp, något alla parter borde vara glada över. Inklusive dem som motsatt och (av ofta mycket logiska och ideologiska skäl) fortsätter motsätta sig reformen.

Helt problemfritt fungerar dock inte de nya förändringarna - vilket Chris Matthews här tar upp, när han beskriver den situation barn med medfödda sjukdomar nu hamnat i:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Demokrater flyr från ObamaCare och från Obama 20100908

Inga kommentarer: