lördag 18 september 2010

Lady Gagas budskap till John McCain om DADT

Lady Gaga har ett budskap till John McCain och andra senatorer som motsätter sig eller är skeptiska till ett hävande av Don't ask don't tell - lagen som förbjuder homosexuella från att få tjäna öppet i den amerikanska militären. På tisdag kommer senaten att rösta om the National Defense Authorization Act där DADT:s avskaffande också ingår. John McCain har dock hotat med en filibuster om DADT:s avskaffande ingår i förslaget, något som hotar hela processen eftersom demokraterna behöver republikanskt stöd för att få igenom det hela. Senator Joe Lieberman förklarade situationen i en intervju:

“The question is whether the Senate leadership can negotiate an agreement with the Republicans that will allow the bill to come up and get them to feel that they can introduce amendments that they want to introduce as well,” Lieberman told The Advocate. “But until that happens, I don’t think the votes are there to break the filibuster, which would be a shame.”


Här är Lady Gagas budskap till senator McCain och andra senatorer:Jag anser överlag att lagen långsiktigt bör avskaffas - och homosexuella få tillåtas tjäna öppet. USA:s armé är dock mycket komplex och avsevärt mer komplex än många förmodligen förstår. En viktig grupp i den amerikanska armén är nämligen religiösa - det av en mängd olika orsaker (bl a att många kristna är ytterst patriotiska och därför villigt tar värvning) - och dessa religiösa grupper är inte nödvändigtvis alltid särskilt välvilligt inställsamma till homosexuella i armén (vilket man kan tycka vad man vill om, men så är fallet) - något som inte bara gäller högerkristna och katoliker utan naturligtvis också muslimer (varav det sistnämnda sällan uppmärksammas i liberal vänstermedia). Armén består också av mängder av fältpräster som pg a sin tro inte accepterar homosexualitet. Dessa är rädda för att de om DADT avskaffas, kan komma att tvingas att acceptera te x homoäktenskap eller tvingas viga homosexuella par - något som skulle göra det mycket svårt för dem att fortsätta sin tjänst.

På frågan vilken grupp som är viktigast för den amerikanska militären - homosexuella eller (kristna) patrioter - så är svaret tämligen enkelt. DADT kan därför inte avskaffas lättvindigt utan att dessa problem först blir utredda och bemötta. Lagen bör avskaffas, men bör så göras i en process som fungerar för den amerikanska militären - en militär som för närvarande befinner sig i krig och för närvarande har viktigare saker att göra än att ställa om sin organisation för denna förändring.

Lady Gaga och de flesta av dem som kräver DADT:s avskaffande gör inte detta i första hand för att de bryr sig om den amerikanska militären, utan för att de bryr sig om gay-rättigheter. President Obama och USA:s kongress bör göra precis omvänd prioritering - i synnerhet när prioriteringen ifråga handlar om just militären. Det inte i första hand för att de motsätter sig gay-rättigheter utan bara för att de i första hand värnar den amerikanska armén.

Huruvida DADT avskaffas snabbt eller långsamt får vi alltså se på tisdag.

Källor: Politico, Advocate

Se även tidigare inlägg:

Meghan McCain om sin nya bok 20100909

GOP alltmer öppet för homosexuella och mormoner 20100909

Appellationsdomstol sätter gay-äktenskapen på halt 20100819

Inga kommentarer: