torsdag 16 september 2010

Jimmy Carter skyller misslyckad sjukvårdreform på Ted Kennedy

Jimmy Carter intervjuas på söndag på CBS 60 Minutes - ett klipp är dock redan nu släppt där Jimmy Carter skyller på den nu avlidne senatorn Ted Kennedy för att hans egen föreslagna sjukvårdsreform 1978-79 inte gick igenom. Ted Kennedy ville att Jimmy Carter skulle misslyckas, förklarar Carter i följande klipp:Jimmy Carter har spenderat stora delar av sin post-presidentiella karaktär med att gnälla (inte minst på Bush etc) - och hans gnäll har gjort att inte bara republikaner utan även demokrater dragit sig för att i någon större utsträckning befatta sig med honom (på Obamas nomineringskonvent 2008 var Carter inbjuden, men inte som talare). I det här avseendet har Carter dock förmodligen rätt. Ted Kennedy skulle 1980 utmana Carter om den demokratiska presidentnomineringen och de två kom inte bra överens. Gällande sjukreformen så har Carter förmodligen också rätt. En av de saker Ted Kennedy ångrade var att han under 1970-talet motsatte sig sjukreform - då hänvisade han dock till en reform föreslagen av Richard Nixon, inte av Jimmy Carter.

Se även tidigare inlägg:

John McCain kallar Jimmy Carter för 1900-talets sämsta president 20091019

Inga kommentarer: