tisdag 21 september 2010

VVS - del 4: Michelle Bachmann

Den konservativa rörelsen har fått en hel del kvinnliga frontansikten. En av dessa är Michelle Bachmann, republikansk kongresskvinna från Minnesota, som också talade på Values Voter Summit.

I sitt tal började hon med att påminna om allt dåligt som skrivits om value voters och te-party-rörelsen - och om dem som sagt att te-partyrörelsen är farlig. De som är rädda av te-party-rörelsen borde emellertid också vara rädda för Thomas Jefferson, för denne skrev te-party-rörelsens programdeklaration: USA:s Frihetsdeklaration. Te-party rörelsen handlar om att alla människor är skapade lika, och givna av sin skapare (inte av regeringen) vissa okränkbara rättigheter; liv, frihet och möjligheten att skapa sig lycka.

Bachmann tar sedan upp dessa saker specifikt: liv är något människor har rätt till. Det gäller unga och starka men också svaga och gamla - och ofödda.

Gällande frihet citerar hon åter Thomas Jefferson:

"När folket fruktar regeringen, så är det tyranni - när regeringen fruktar folket, så är det frihet."

2008 röstade folk utifrån sina värderingar - folket såg en ny chans, och en ny möjlighet. De ville ha förändring utifrån sina värderingar - men de fick inte en sådan förändring, istället fick de ett regeringsövertagande av sjukvården, av GM, Chrysler etc. Nu har folket dock grundligt sagt nej till detta eftersom regeringen i två år trampat på värderingarna hos sina väljare. I november kommer väljarna att tala igen, och åter kommer regeringen att frukta folket och friheten tas tillbaka.

Strävan efter lycka är, menar Bachmann, ett begrepp som inte är svårt att förstå: det är inte ett rättfärdigande av hedonism, strävan efter lycka handlar om individens rätt att skörda frukten av sitt eget arbete. Svårare än så är det inte. Regeringen skapar inte välstånd eller pengar - ett arbetande folk gör detta. Nu vill regeringen dock vara folkets bankirer, låneförmyndare, bilhandlare och doktorer - allt på folkets pengar. Te-party-rörelsen anser dock, i likhet med författningsfäderna, att regeringen får makten från folket. Inte tvärtom.

Obama menar att dessa rättigheter är "negativa rättigheter" eftersom de säger nej till stor regering - den sortens retorik från presidenten är dock infantil, förklarar Bachmann: det är som när en unge klagar över att den inte kan få alla leksaker den vill ha. Eller en tonåring som inte kan få ha bilnycklarna när den vill- eller en student som inte tillåts få obegränsad tillgång till ens kreditkort.

Bachmann fortsätter med att Frihetsdeklarationen säger att när någon form av representant för regeringen går emot de rättigheterna (rättigheterna att inte bli kränkas av regeringen, dvs "negativa rättigheter" i statsvetarterminologi) så är det folkets rätt att kasta omkull en sådan regering - hon frågade sedan om de ansamlade ville byta ut kongressen och presidenten? Med ett rungande ja till svar.

Här är talet:

Del 1:Del 2:Se även tidigare inlägg:

VVS - del 3: Rick Santorum om trons roll i Amerika 20100921

Inga kommentarer: