lördag 25 september 2010

Texas godkänner resolution mot pro-islamska skolböcker

Skolstyrelsen i Texas har nu med 7-6 röster godkänt en resolution som syftar till att begränsa pro-islamska referenser i delstatens skolböcker. Ett av exemplen som ges i resolutionen på hur skolböcker varit felaktigt pro-islamska är följande:

Sanitized definitions of "Jihad" that exclude religious intolerance or military agressions against non-muslims - even though Islamic sources often include these among proper meanings of the term - which undergirds worldwide Muslim terrorism


Ett annat exempel:

Politically-correct whitewashes of Islamic culture and stigmas of Christian civilization, indicting Christianity for the same practices (e.g, sexism, slavery, persecution of out-groups) that they treat non-judgmentally, minimize, sugarcoat, or censor in Islam.


Och ett annat:

Patterns of pejoratives towards Christians and superlatives towards Muslims, calling Crusaders agressors, "violent attackers," or "invaders" while euphemizing Muslim conquest of Christian lands as "migrations" by "empire builders"


Om dessa exempel stämmer så är resolutionen en alldeles förträfflig sådan. Här i Europa och Sverige skulle liknande beslut behöva fattas, där den militanta islamska imperialismen med dess teologiska grunder uppmärksammas mer, istället för att målas över så som uteslutande görs på svenska vänsterpräglade universitet och där majoriteten av dem som i toleransens missbrukade namn försvarar islam helt enkelt inget kan om religionen (en minoritet finns förstås också som kan religionen men som antingen medvetet målar över islams mindre trevliga sidor eller är så insnöade i sina diverse vänsterdiskurser att de helt enkelt är blinda för problematiken med islam - oavsett vilket så tas problemen inte upp i Sverige - till skillnad från i Texas).

UPPDATERING:

Här har MSNBC ett inslag om resolutionen i Texas:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: Dallas News

Se även tidigare inlägg:

Skolstyrelsen i Texas motsätter sig pro-islamska skolböcker 20100923

Inga kommentarer: