onsdag 29 september 2010

Obama manar trosbaserade organisationer att stödja sjukvårdsreformen

Obama har manat trosbaserade grupper att stödja sjukvårdsreformen - något som skulle ha betraktats som ytterst kontroversiellt om något liknande hade gjorts av president Bush. Här talar fader Johnatan Morris om saken - denne anser inte att det är nödvändigtvis fel av presidenten att ställa sig bakom en moralisk sak - däremot är sjukreformen i sig mycket kontroversiell. Det intressantaste i sammanhanget är dock ur politiskt avseende inte vad Obama manar de trosbaserade organisationerna att ställa sig bakom utan just det faktum att han gör det - något Bush aldrig skulle kunna ha gjort utan att ha väckt ett gigantiskt ramaskri bland liberala vänsteraktivister (som te x president Obamas egna anhängare):Se även tidigare inlägg:

Obama betonar sin kristna tro 20100929

Inga kommentarer: