torsdag 16 september 2010

Jon Stewart om Obamas Recovery Summer

Jon Stewart beskriver med en smula humor Obamas misslyckade "Recovery Summer" - och berör kort också debatten om Bushs skattesänkningar:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Faces of Debt
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party


Se även tidigare inlägg:

Pratet om en recovery-sommar tappar i trovärdighet 20100829

Inga kommentarer: