söndag 22 maj 2011

Anti-israelismen allt påtagligare i arabvärlden

De sekulära diktatorernas fall på somliga håll i mellanöstern har ännu inte lett till några islamistregeringar - däremot har det lett till att den anti-israelism som tidigare hölls under relativt ordnade former, nu börjat få luft under vingarna, något Richard Engel här rapporterar om på MSNBC:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyUttrycken för anti-israelism sedan den "arabiska våren" inleddes har varit många. Den 18 februari talade shejk Yusuf Al- Qaradawi inför omkring 2 miljoner människor på Tahrir-torget i Kario, och bad då inför skaran till Allah, med följande ord:

"Allow us to enter the Al-Aqsa Mosque safely." (dvs moskén i Jerusalem)


Där ropade folket också till svar:

"To Jerusalem we go, martyrs in the millions..."


Därtill kan förstås också nämnas den länge existerande antisemitiska Hamas-propagandan.

Den 15 maj belägrades Israel från alla håll, av visserligen obeväpnade, men likväl stridslystna arabiska demonstranter. Att rejäla sammandrabbningar inte skedde berodde inte på att araberna var fredliga - utan på att de inte hade några vapen eller någon slags militär som skulle vara någon märkvärdig match för Israel.

Fred genom styrka, har varit den konservativa rörelsen i USA:s motto i ca 60 år. I Israel har denna väg för fred bevisligen varit deras enda sanna garanti för fred och säkerhet under ungefär samma tidsperiod. Ingenting av de senaste händelserna i mellanöstern indikerar att detta förändrats. Därför var det förstås helt vansinnigt av president Obama att i en tid som denna kräva att Israel genom ett tillbakadragande till 1967 års gränser ska göra avkall på sin säkerhet. Det sista ville givetvis inte Obama, men det blir konsekvensen av det första.

Vad USA behöver göra är istället att garantera Israel säkerhet mot de extrema krafter i arabvärlden som hatar Israel och som de senaste månaderna fått allt friare spelrum.


Se även tidigare inlägg:

Obamas Israelsyn kan ge honom problem 2012 20110521

Inga kommentarer: