lördag 21 maj 2011

Obama ber kongressen om resolution för Libyen-insatsen

President Obama beordrade stridsinsatser i Libyen utan Kongressens godkännande. 1973 röstade Kongressen dock igenom en lag - the War Powers Resolution - som säger att USA:s president bara får skicka amerikanska trupper i strid i 60 dagar innan en krigsresolution från Kongressen också krävs.

The War Powers Resolution röstades igenom i skuggan av Vietnamkriget - och första gången lade president Richard Nixon sitt veto mot lagförslaget - han kördes dock över efter en ny omröstning i Kongressen som därmed etablerade lagen. Många republikaner tror inte på denna lag - demokrater brukar dock generellt göra det. Obamas Vita Hus gör det dock inte i detta fall.

Här har Fox News ett inslag om saken där en talesman för ACLU faktiskt försvarar George W. Bush (vilket verkligen inte händer varje dag) för att han, såväl i Afghanistan och Irak skaffade legitima krigsresolutioner.The Hill rapporterar dock här att Obama igår skickade ett brev till kongressens ledare, där han bad dem rösta igenom en resolution som legitimerade insatsen i Libyen. Obama skrev bland annat:

"I wish to express my support for the bipartisan resolution drafted by Senators Kerry, McCain, Levin, Feinstein, Graham, and Lieberman, which would confirm that the Congress supports the U.S. mission in Libya and that both branches are united in their commitment to supporting the aspirations of the Libyan people for political reform and self-government,"

"Congressional action in support of the mission would underline the U.S. commitment to this remarkable international effort," Obama wrote. "Such a Resolution is also important in the context of our constitutional framework, as it would demonstrate a unity of purpose among the political branches on this important national security matter."

"While we are no longer in the lead, U.S. support for the NATO-based coalition remains crucial to assuring the success of international efforts to protect civilians from the actions of the Qaddafi regime,"


På måndag återstår således att se vad som kommer att hända, om Kongressen kommer att godkänna eller avbryta Obamas operation. Eller om de kommer att låta bli att godkänna den men samtidigt låta bli att stoppa finansieringen av operationen.

Själv anser jag inte i första hand att det är Obamas ignorerande av en krigsresolution som är det största problemet (en sådan är alltid önskvärd men bör inte alltid vara nödvändig för en amerikansk president), utan hans inkonsekvens och omvända prioriteringar. Han är inkonsekvent på grund av att han 2007 faktiskt sa så här:

"The President does not have power under the Constitution to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or immintent threat to the nation."


Det är dock ingen nyhet att konsekvens och att ord man säger också bör reflektera vad man faktiskt menar, inte tillhör Obamas starkaste sida. Mer problematiskt är dock att Obama legitimerade kriget främst utifrån FN:s stöd för insatsen, vilket innebar att han satte FN:s syn på saken framför den amerikanska Kongressens. Det kan påminnas om att tidigare president George W. Bush gjorde tvärtom.

Vilket förhållningssätt som är rätt beror förstås på hur man ser på FN, USA och den amerikanska Konstitutionen. Obamas syn på saken är en syn som majoriteten av amerikaner inte delar.

Källa: The Hill

Se även tidigare inlägg:

NATO fortsätter kamp mot Ghaddafi 20110511

Inga kommentarer: