måndag 30 maj 2011

Soldater och veteraner har lägre förtroende för Obama än allmänheten

En ny gallup-undersökning visar att aktiva soldater såväl som krigsveteraner har lägre förtroende för president Obama än allmänheten har. Av de aktiva soldaterna anser 43% att Obama gör ett bra jobb. Av krigsveteranerna ligger den siffran på 37%

Det kan jämföras av allmänheten som inte gjort krigstjänst där Obamas popularitet ligger på 48%. Gallup skriver:

Americans who currently serve or previously served in the U.S. military are less likely to approve of the job President Obama is doing than are those who have not served in the military, by about 10 percentage points. This approval gap occurs across age groups.


En rolig video jag snappade upp som tydliggör vad statistiken ovan innebär:



Källa: Gallup

Se även tidigare inlägg:

Memorial Day 2011 - George W. Bushs engagemang för militären 20110530

Inga kommentarer: