lördag 21 maj 2011

Herman Cain pålyser presidentkandidatur

Herman Cain - fd CEO för CEO of Godfather's Pizza - pålyste idag på ett kampanjmöte i Atlanta att han ämnar ställa upp i presidentvalet.

"I'm running for president of the United States and I'm not running for second", förklarade Cain.


Här är talet:Här har Fox News en kort intervju med Herman Cain, som är mycket kritisk mot president Obama:Herman Cain har här också skrivit en opinionsartikel på Fox News om sitt beslut att ställa upp i presidentvalet. Cain berättar där lite om sin livshistoria, hur han växte upp mitt under rassegregationen, och hur han lärde sig att kämpa för- och mot saker och ting. Bland annat har han fått bekämpa cancer.

Han förklarar att det viktiga för USA idag är att lösa -rätt- problem, ställa rätt frågor, avlägsna barriärerna som står i vägen för framgång, och omge sig med rätt folk, samt vara trogen Konstitutionens föreskrifter om begränsad statsmakt och individuell frihet:

This is my “common sense” approach to real leadership. This approach is coupled with a steadfast belief that politics should never compromise principles. And my principles are rooted in the Constitutional guarantees of limited government and individual freedom.


Herman Cain är inte den mest troliga republikanske kandidaten. Faktum är att han i nuvarande läge kommer ganska långt ner på listan - trots sitt senaste uppsving efter republikanernas första primärvalsdebatt - men han är onekligen ett intressant ansikte. Han har seriösa åsikter (åsikter mer seriösa än hans personlighet vid ett första ögonkast ger sken av) och är en te-party-konservativ. Att han dessutom är svart är för republikanerna ett plus, och kanske kan han utmana Obama om de svarta väljarna.

Svarta politiker har länge haft problem, och de senaste årtiondena då inte främst pg a att de varit svarta, utan pg a att de i grunden betraktat USA som ett rasistiskt samhällsbygge, vilket fått som konsekvens att de själva blivit betraktade med stor skepsis (ta te x Jesse Jackson och Al Sharpton). Obama bröt den trenden, och även om många farhågor fanns kring honom från vissa håll 2007-2008 så framstod han likväl som en mycket seriös svart politiker, med ett bredare perspektiv på saker än många svarta politiker på högre nivå generellt brukar ha haft.

Herman Cain har samma "appeal" - och kanske ännu mer så än Obama: en kandidat som upplevt den amerikanska rasismen på 50-60-talet, men som inte gnäller över USA utan likväl trott på det amerikanska samhällsbygget och att den amerikanska drömmen trots en historia av rasism likväl också gäller svarta (Martin Luther King Jr trodde förstås också det, men alla svarta ledare efter honom har inte varit lika öppna för den tanken). Till skillnad från Obama (som trots allt är afrikansk-amerikan, inte en afro-amerikansk slavättling) så verkar Cain på riktigt också ha upplevt vad det faktiskt innebar att bära ett svart slavättlingsarv i USA för några årtionden sedan.

Vilka chanser Herman Cain har återstår att se. Men 2007 var alla säkra på vem som skulle bli demokraternas presidentkandidat, och den man då trodde på hette inte Barack Obama.

Källor: Fox News, Fox News, MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Herman Cain om Obamas- kontra sin syn på Israel 20110520

Cain överraskningen - Huckabee vinnaren i GOP-debatten 20110507

Väljare i South Carolina kröner Herman Cain till vinnare 20110506

Inga kommentarer: