söndag 22 maj 2011

Hamas förkastar Obamas AIPAC-tal

Obama har nu fått respons inte bara på sitt mellanösterntal från i torsdags utan även på sitt tal inför AIPAC tidigare idag. Responsen kommer från Hamas som förkastar såväl talet, Obama, USA och Israel.

En av Hamas talesmän - Ismail Radwan, sa att Obamas tal visade att USA var helt och hållet partiska till Israels förmån:

“Obama’s speech is a disaster to all those who have been bidding on US policies and positions,” Radwan said. “We reject such statements which prove that the Americans are completely biased in favor of occupation at the expense of Palestinian rights.”


Han fördömde vidare Obama för att -

“supporting the security of the Zionists and ignoring Palestinian rights.”


Sami Abu Zuhri - en annan av Hamas talesmän - kommenterade Obamas uttalande om att inget land kan förväntas förhandla med en grupp som förnekar det andra landets rätt att existera och att USA kommer att fortsätta kräva att Hamas avstår från våld, accepterar Israels rätt att existera och håller de avtal som de palestinska myndigheterna slutit med Israel. Om detta sa Abu Zuhri att USA kommer att misslyckas med att förmå Hamas att göra detta:

"The US administration will fail, just as all others have in the past, in forcing Hamas to recognize the occupation," and that Obama's speech showed the US was "not a friend to the people of the region."


Det är sådana här saker som visar varför Obamas plan för fred är dömd att misslyckas. Det handlar inte om två jämbördiga parter: Israel vill ha en verklig fred - Hamas vill det inte. De vill inte acceptera en israelisk stat, inte i enlighet med 1948 (pre-1967) års gränser - eller heller i någon annan form: de vill förinta den judiska staten. Och att det inte skett beror bara på en sak: att de inte kan förgöra Israel.

Hamas uttalande visar hela problematiken i Obamas retorik, och hur naiv denna retorik är när det verkligen gäller. Det vore trevligt om saker vore så enkla som Obama framställer dem (förhandla om tydliga gränser, håll avtalen, lev i fred) - problemet är bara att så inte är fallet.

Källa: Jerusalem Post

Se även tidigare inlägg:

Obamas tal inför AIPAC 20110522

Inga kommentarer: