tisdag 31 maj 2011

Obama pålyser byte i militärpersonal

President Obama pålyste igår några förändringar i sin militärstab. Bland annat byte av The Chairman of the Joint Chiefs of Staff - eftersom dess nuvarande ordförande Admiral Mike Mullen, som i år fyller 65, kommer att pensionera sig i sommar. Denne har varit president Obamas- och det nationella säkerhetsteamets främste militärrådgivare, och har haft sitt ämbete sedan 2007 när han tillsattes av George W. Bush på försvarsminister Robert Gates rekommendation.

Mike Mullen kommer att efterträdas av Martin Dempsey. Här talar president Obama saken, där han om Mullen bland annat säger så här:

Today, I’ll simply say that, like President Bush before me, I’ve deeply valued Mike’s professional steadiness and his personal integrity.

Obama har sagt positiva saker om Bush vid många fler tillfällen än så - men då har det främst gjorts pg a att Obama tvingats av verkligheten till att göra detta. På sistone (som detta exempel visar) så har han dock mer självmant (dvs vid tillfällen när han inte av nödvändigt verklighetsförankrat tvång tvingats omnämna Bush positivt) ändå frivilligt valt att göra detta. Det här måste sägas vara ett sådant tillfälle.

Att Obama nu allt oftare börjar nämna Bush positivt visar att historien börjar rätas ut - och att Obama äntligen börjar släppa sin naiva kampanjretorik från 2008 - en retorik ingen längre riktigt tror på, eftersom den - i synnerhet i avseende till Bush - helt enkelt inte var sann.

Se även tidigare inlägg:

Obama hedrar de fallna vid Arlington National Cemetery 20110531

Soldater och veteraner har lägre förtroende för Obama än allmänheten 20110530

Memorial Day 2011 - George W. Bushs engagemang för militären 20110530

Inga kommentarer: