fredag 27 maj 2011

Bush-Institutets frihetskonferens

George W. Bushs presidentinstitut hade igår en frihetskonferens under namnet "The Wave of Freedom: Early Lessons from the Middle East” - en konferens som syftade till att diskutera frihetsrörelsen i mellanöstern och vad denna kan innebära för att hjälpa aktivister i andra totalitära länder runtom i världen, som Iran, Kuba, Nordkorea, Burma och Syrien.

George W. Bush, som inledde konferens sa:

“It is clear that it takes time for freedom to take root,” said President George W. Bush in his opening remarks. “One of the dangers for the freedom movement around the world is that the United States grows weary and grows isolated from the march of freedom. The spread of free societies makes our country more secure and makes the world more peaceful. It’s important to recognize the spread of free societies upholds the idea that all human beings have worth and dignity.”


Här är hans inledningstal - där han manar USA att fortsätta vara engagerad för att skapa fria samhällen runtom i världen - vilket gör USA säkrare, och världen mer fredlig:Huvudtalaren på konferensen var alltså USA:s förra utrikesminister Condolezza Rice - här är hennes tal där hon talar om Bushs frihetsagenda och vad som gjordes under hans administration för att sprida frihet i mellanöstern - och förklarar att USA måste stärka de frön av demokrati som finns där. Det kommer inte alltid att gå enkelt till men - “it’s better than the silence of tyranny” - sa hon, och förklarade att USA inte får förlora sin röst när det gäller att förespråka och utbreda frihet:

Our message to the people of the Middle East should be that freedom is worth it. It’s hard. You’ve begun your journey and we will be with you.”


Del 1:Del 2:Här är också den påföljande frågestunden där Condolezza Rice svarar på publikens frågor. En som ställer en fråga är bland annat en aktivist från demokratirörelsen i Egypten, som tackar president Bush för att hjälpte till med att starta hela processen 2004-2005 - men förklarar att han är besviken för att de sedan blev övergivna (Mubarak höll ett val - men gjorde därefter inte mycket mer, bortsett från att slå ner på dem som höjt sin röst mot honom) - han själv fängslades och var säker på att han skulle dö, och undrar varför Bush inte gjorde mer, varefter Condolezza Rice förklarar vad som hände, vilka medel som stod USA till buds och vad man utifrån de saker man ansåg sig kunna göra faktiskt gjorde.

Hon beskriver också Israel-Palestina-konflikten och det förtroende som Ariel Sharon fick för hennes chef George W. Bush, som gjorde att Sharon vågade satsa på fred och göra ett stort försök för att få fred med palestinierna genom att ge dem Gaza.

Del 1:Del 2:Uppdatering:

Konferensen gästades också via videolänk av den egyptiske demokratiaktivisten Saad Eddin Ibrahim:

Del 1:Del 2:Del 3:Del 4:Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Baseball-spelare springer in i Bush 20110525

----------------

Obama kritiseras för att ha utelämnat Bushs frihetsagenda 20110521

Recension: Decision Points - av George W. Bush 20110328

P1:s Konflikt om Tunisien och Bushs demokratiagenda 20110131

Inga kommentarer: